Kaj Ejstrup

Literature

Ekstra Bl. 5.9.1933; Soc.Dem. 14.9.1933; Nat.Tid. 13.10.1941 (Sig. Schultz); Berl.Tid. 21.10.1941 (K. Flor); Jan Zibrandtsen i: Danmark 1944, 385f; Ole Hammer: K.E., Da. Kunstneres Tegn., II, 1945; Saadan tegner vi, 1945, 66-69; Erik Zahle i: Aarstiderne nr. 3, 1945, 82-86; Fr. Brandt (red.): Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 87; Erik Zahle i: Corner, kat. 1952; Erik Zahle i: Corner, kat. 1957, 5-19 (nekr.); samme i: Den fynske forårsudst., kat. 1958; Poul Vad i: Vindrosen nr. 5, 1959, 406f; Pr. Wilmann i: Gutenberghus Årsskr. 1960, 27; Corner, kat. 1962; Slott och Herresäten i Sverige. Skåne, bd. 2, 1966, 240; Hans Henrik Lerfeldt i: Corner, kat. 1969; Thorkild Knudsen: Den fynske Forårsudst., 1978, 64, 78.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.