Axel Ulmer

Weilbach information

Genealogy

Ulmer, Axel Johannes, 1884-1961, maler. *1.3.1884 i Tåderup Præstegård, Falster, ?2.3.1961. Forældre: Sognepræst Charles Vilhelm U. og Agnes Emma Augusta Juul. ~7.5.1917 i Tingsted med Maria Bolette Rasch, *30.1.1892 i Kbh., ?2.1.1949 smst., datter af styrmand, senere kaptajn i DFDS Vilhelm August Theodor R. og Franciska Elisabeth Amalie Burmeister.

Biography

Stipendier og udlandsophold: Raben- Levetzau 1915; Charl.borg Studiefond 1922-24, 1926; Akad. 1929; J.R. Lund 1933; Nathan 1941, 1943, 1950; Aug. Schiøtt 1942; Benny Claudi-Pedersen 1942; Bindesbøll 1948; Mols 1949; Ole Haslund 1950; Nathan 1950. Axel Ulmer repræsenterer billedkunsten i en familie med kreative traditioner, således var billedhuggeren Georg Ulmer hans fætter. Af stor betydning for U.s kunstneriske udvikling blev en studierejse i 1909 til Paris, hvor han blev påvirket af bl.a. Cezanne og Renoir. U. malede naturalistiske opstillinger, figurmalerier, modelbilleder, portrætter og landskaber, især fra egnen omkring sommerboligen i Tibirke. Et gennemgående motiv i hans produktion er portrætter og modelbilleder med kvinder. I disse malerier forenes noget karakterfuldt og klassisk i holdningen med en fordybelse i udtrykket som det bl.a. ses i Dame med stor hat. Senere modelbilleder kendetegnes af en forenkling af motivet, f.eks. i Danserinde fra 1939, hvor det sarte og feminine i modellen smelter sammen med ballettens særlige atmosfære. Karakteristisk for de tidlige kvindefremstillinger er modellens forankring i traditionelle kvinderoller, en motivisk holdning, der i senere værker afløses af større betoning på kvindernes individuelle træk og et stramt, mere modernistisk formsprog som det ses i Ung pige med gult halstørklæde. Mens landskabsbillederne fra 1920-30erne er naturalistiske, viser senere malerier en tendens til at finde motivets væsentlige træk, og der anvendes ofte en skitserende teknik i bestræbelserne på at fange de skiftende stemninger over skoven afhængig af vejrliget. Dette mere modernistiske udtryk med forenklede former, stærke farvekontraster og brede strøg med synlige spor af penslen ses i Landskab med huse fra 1949. I opstillingerne splittes baggrunden ofte op i dekorative farvefacetter, og der søges en helhedsvirkning gennem en sammenhæng mellem hovedemnet og delelementerne som i Tulipaner, hvor virkningen fra en dominerende vase afbalanceres af blomsternes placering dels i vasen, dels på bordet rundt om vasen. Inden for dansk landskabstradition følte han et fællesskab med Poul S. Christiansen, H. Giersing, Edv. Weie og K.Isakson især sidstnævntes modelbilleder var klare forbilleder for hans kvindebilleder. U. var kolorist med et særligt blik for farvernes stoflighed, og han søgte i sit kunstneriske arbejde mod forenkling og stadig stærkere malerisk betoning i opfattelsen af motivet.

Education

I malerlære i Nyk. F. 1899-1903; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1904-05; Kunstakad. Kbh. (Viggo Johansen) 1905-11.

Travels

Paris 1909, 1930; London 1914; Italien 1921 (Rom, Firenze, Venezia, Assisi); Berlin, Dresden 1927; Sth. 1928; Holland 1934.

Occupations

Studiesk. s.m. Georg Jacobsen, Povl Jerndorff og Joh. Th. Skovgaard 1911- 1913.

Scholarships

Exhibitions

Unge Kunstn. Forb. 1909; KE 1909-10, 1912-13, 1915, 1918; Foren. Ung Kunst, Kleis' Kunsth., Kbh. 1911; Charl. Forår 1913-26, 1928-37, 1939-43, 1945, 1947-48, 1950, 1954; Charl. Eft. 1922, 1929, 1939, 1945, 1953; Århushallen 1939; Charl. gennem 100 år, Charl.borg 1957. Separatudstillinger: Kunstforen., Odense 1925; Kunsthallen, Kbh. 1927, 1934, 1938; Alfr. Andersen, Nikolaj Pl., Kbh., 1943; Kunstforen., Kbh., (retr.), 1944; Skive Mus. (minde), 1961.

Artworks

Sne over tage (1906); Pelargonie (1911); En skovvej (Motiv fra Jægersborg Dyrehave (1917, Aabenraa Mus.); Tulipaner (udst. 1918); Dame med stor hat (1920, Horsens Kunstmus. Lunden); Fra havnen i Portefino (1921); Fra Fensmark kirkegård (1925); Sommerskyer, Tibirke (1928); Den blå dør (1930); Fra Frederiksborg Slot (1931); En patient (1932); Forårsdag ved Roskilde Fjord (1932); Varm sommerdag. Tibirke (1933); Ung pige i overtøj (1934); Gule blomster (1934, Storstrøms Kunstmus.); Liggende model (1936); Skovinteriør. Tisvilde Hegn (1936); Nunga (1938); Danserinde (1939); Landskab med rødt tag (1939); Skovbryn. Tibirke (1940); Blomstrende frugttræer (1941); Røde tage. Forår. Ellekilde (1942); Marine. Gråvejr. Ellekilde (1942); Sovende model (1943); Rødhåret pige (1945); Ung jødinde (1947); Bygevejr. Tibirke (1948); Læsende ung pige (1948); Michala (1950); Ung pige med gult halstørklæde (udst. 1954).

Literature

Ekstrabl. 15.2.1927; 20.2.1934 (begge G. Nygaard); Berl. Tid 23.2.1927; 27.2.1934; 14.2.1944 (alle K. Flor); 23.2.1944 (interv.); Dag. Nyh. 21.2.1934 (E. Knuth); 4.3.1961 (nekr.); Nat.tid. 24.1.1943; 10.2.1944 (begge J. Zibrandtsen); Pol. 28.2.1934; 2.3.1938 (begge K. Pontoppidan); 18.1.1943; 14.2.1944; 4.3.1961 (nekr.); Chr. Rimstad i Saml. 1938, nr. 3-4þlþ (tillæg); Aftenbl. 2.3.1944; Holstebro Avis 14.4.1961; Skive Venstrebl. 14.4.1961 (nekr.); 14.4.1961 (nekr.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.