Jacques François Joseph Saly

Literature

G. Leclerc de Buffon og L.-J.-M. Daubenton: Hist. Naturelle, Générale et Particulière, Paris 1764, XI; M.F. Dandré-Bardon: Costume des anciens peuples, Paris 1772, bd. III; A. Hennings: Essai hist. sur les arts, 1778; M. Bénard: Cabinet de M. Paignon Dijonval, Paris 1810; T. Baden: J.F.S.' Fortienester ad Kunstacad., 1820; J. P.-J. Mariette: Abecedario, Paris 1857-60, vol. V, 165f; J.M. Thiele: Kunst-Akad. og Heststatuen paa Amalienborg, 1860; H. Jouin i: Gaz. des Beaux-Arts, 1895, 9-24; N. Benisovich i: Samme, 1945, 31-42; B. Sørensen i: Samme, sept. 1993, 83-96; okt. 1995, 139-48; P. Foucart i: Almanach de Valenciennes pour 1888, Valenciennes 1888, 72-91; H. Jouin i: Nouvelles archives de l'art franais, 3. serie, XI, Paris, 1895, 171-361 (som særtryk: J.S., Macon 1896); C. Bruun: Kjøbenhavn, III, 1901, 251-74; E. Hannover i: Kunst, VI, 1904; F. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster 1700-1904, 1904, 47-67, 76-84; J.W. Frohne: Da. Fajancer, 1911; V.P. Christensen i: Kunstmus. Aarskr., 1919, 98-102; H. Glarbo i: Samme, 1924-25, 407-09; V. Slomann i: Samme, 1929-31, 199-222; L. Bobé i: Samme, 1944-45, 221f; J. Rubow i: Samme, 1956-63, 130-33; H. Friis: Rytterstatuen af Fr. V paa Amalienborg, 1921 (på fransk i: Artes, I, 1932); M. Krohn: Frankrigs og Danm. kunstneriske Forb. i det 18. Aarh., 1922; L. Réau i: Bull. de la Soc. de l'Hist. de l'Art franais, 1924, 6-15; P. Vitry i: Samme, 1927, 7; M. Beaulieu i: Samme, 1955, 62-66; F. Souchal i: Samme, 1966, 127-29; V.P. Christensen i: Fra Arkiv og Mus., serie 2, 1, 1925, 299-306; P. Lespinasse: Les artistes franais en Scand., Paris 1928, 137-39; L. Réau: Hist. de l'expansion de l'art franais, Pays scand., Paris 1931; H. Rostrup: Franske Portrætbuster fra det XVIII Aarh., 1932, 75f; H. Friis: Rytterstatuens Hist. i Europa, 1933; P. Biver: Hist. du château de Bellevue, Paris 1933; V. Thorlacius-Ussing i: Tilskueren, 1933, 374-76; samme i: From the Coll. of the Ny Carlsberg Glyptotek, III, 1942, 281- 312; Chr. Elling: Jardin i Rom, 1943; M. Levey i: Burl. Mag., febr. 1965, 91; F. Souchal: Les Slodtz, Paris 1967; V. Woldbye i: Antikvitetsårbog 1967, 7-19; T. Holck Colding i: Da. Kunsthist., 3, 1972; E. Salling i: Amalienborg, 1973, 55-99; Svend Eriksen: Early Neo-classicism in France, London 1974; J. Ahlefeldt-Laurvig og A.-M. Steimle: Fajencer og stengods fra fabr. i Kastrup, 1977; T. Göransson: Jean Eric Rehns gravkonst, Lund 1977; T. Clifford i: English Ceramic Circle Transactions, 3, London 1978, 159-73; E. Salling i: Antikv. Studier, 3, 1979, 161-76; Knud Holm i: Nat.mus. Arb.mark, 1981, 88-106; Rytterstatuen på Amalienborg, Rapp. om undersøgelser 1978-80, 1982; E. Salling i: Forblommet antik, studier tilegn. Hakon Lund, 1988, 77-95; M. Saabye i: Leids kunsthist. Jaarboek, 1989, 520-32; E. Salling i: Samme, 533-48; B. Sørensen i: Valentiana, 10, 1992, 45-56; B. Maaz i: Jahrb. der Berliner Mus., 1993, 247-57; B. Sørensen i: Master Drawings, vol. 32, 3, 1994, 252-61; samme i: Hommage au dessin, Mélanges offerts à Roseline Bacou, Rimini 1996, 476- 89. Auktionskataloger: Paris 14.6.1776 (dødsbo).

Author: Bent Sørensen (B.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.