Jacques François Joseph Saly

Artworks

Frankrig 1737-38: Samson tilbyder Herren sit liv (relief, 1737, forsv.); David føres frem for Samuel (relief, 1738, forsv.). Italien 1740-48: Kopi efter den antikke Antinous statue på Kapitol (marmor, 1743-48, ukendt); Stormester af Malteserordenen Emanuel Pinto de Fonseca (buste, marmor, Rom 1744, Nat.mus., Valletta, Malta, afstøbn. på opr. pl., facaden, Auberge de Castille, smst.); En ung pige (buste, ca. 1744, marmor, privateje, bronze, Nat. Gal. of Art, Washington, talrige kopier i mus.eje, bl.a. brændt ler, Stat. Mus. for Kunst); Diogenes med lygten (relief, brændt ler, 1746, ukendt, kopi af J.L.J. Journet 1774, kopi af A. Pajou i Mus. des Beaux-Arts, Valenciennes og i Mus. du Louvre, gips, Stat. Mus. for Kunst); Elefant (brændt ler, forsv., stik af Jacques de Sève, Bibl. Nat., Paris); Ung faun, der holder et gedekid (model, brændt ler, tidl. i A.L. de la Live de Jullys saml.); Pan og Syrinx (brændt ler, tidl. smst.); St Jérme (brændt ler, tidl. i C.M.A. Challe's saml.). Grafik: 4 kobberstik af gravmæler (Rom, beg. af 1740rne, tegn. i Taylor Inst., Oxford, en rk. tegn. kopier og reprod.); Vaser (titelbl. og 30 kobberstik, 1746, talrige grafiske og tegn. kopier i adsk. saml., ofte anv. som forlæg). Tegninger: Karikatur af Akad. kok (1745, stukket i kobber af C.H. Watelet, 1753); 17 karikaturer, dir. for Det franske akad. i Rom, elever, m.fl. (1745, 1 i privateje, 1 i Mus. Carnavalet, Paris, stukket i kobber af A.L. de la Live de Jully 1754); Siddende ung mand (tegn., Art Mus., Princeton Univ., kobberstik af A.L. de la Live de Jully); En antik trefod (tegn., Stat. Mus. for Kunst, kobberstik i: A.C.P. de Tubières, Comte de Caylus: Recueil d'Antiquites égyptiennes..., vol. II, Paris 1756). Frankrig 1749-53: Ung faun, der holder et gedekid (1750, agr.stk. ved Akad. i Paris, afstøbn. sendt af S. til bl.a. Akad. Skt. Petersborg, nyere støbn. i Eremitagemus. smst., marmor, medl.stk. til samme 1751, J. Paul Getty Mus., Malibu, Californien, kopi i marmor, Mus. Cognacq-Jay, Paris, ); Louis XV (statue, 1749-52, marmor, opst. Valenciennes 1752, ødelagt 1792); Louis XV (gipsbuste, 1752, forsv.); Madame de Pompadour (gipsbuste, 1752, forsv.); 2 karyatider (gipsmodeller, udst. Paris 1750, forsv., i st. format i Tonneresten, for Madame Geoffrin, opst. 1752, forsv.); Amor (marmor, 1753, for Madame de Pompadour, privateje, gipsafstøbn. tidl. Kunstakad. Kbh. m.fl., forsv.); Hebe (gips, udst. 1753, forsv., gips bl.a. i Eremitagemus., Skt. Petersborg, udf. i nat. størrelse i Tonneresten, for Madame de Pompadour, forsv.). Gravmæler: 3 modeller (brændt ler, udst. 1750); for Charles Guy de Valori (tidl. k. i Le Quesnoy, ødelagt, model, bemalet gips, Mus. du Louvre, Paris); for Philippe ClaudeFyot (tidl. St Roch K., Paris, ødelagt); for Jacques Pineau de Viennay, baron de Luce (tidl. St Venant K., Tours, ødelagt). Monumentet Frederik V til hest, Amalienborg Plads, København, 1752-70: Kontrakt 6.4.1752; skitse forevist kongen 4.12.1754; skitse til hele monumentet godk. af kongen 30.8.1755; lille model forevist kongen nov. 1758 (gips, bl.a. Stat. Mus. for Kunst, Kunstakad. Kbh.); stor model (1761-63, præsenteret for Akad. 3.2.1764); rytterstatuen støbt 2.3.1768 af Pierre Gor, flyttet til Amalienborg Pl. 15-16.8.1768; ciselering (1768-70, ved indk. franske kunsthåndv.); monumentet aflev. 28.11.1770, afsløret 1.8.1771; 400 tegn. i 4 bd. fandtes 1810 i Paignon de Dijonval's Saml., Paris. Buster, Danmark 1754-74: Fr. V (1754, marmor, 1757-64, brændt med Chr.borg Slot 1794, bronze, støbt af G. Meyer, 1764, dronn. Margrethe II, 4 ekspl. støbt af Pierre Gor 1765-66: Kunstakad. Kbh., Schlesw.-Holst. Landesmus., Schloss Gottorp, Glorup, Bregentved, en lang rk. kopier i fajance og brændt ler); Joachim Wasserchlebe (1754, forsv., forsv., stik af J.M. Preisler, 1776); Adam Gottlob Moltke (1757, 3 ekspl. støbt i bronze af Pierre Gor: Bregentved, Glorup, Marienborg); Den franske gesandt i Kbh. J.F. Ogier (1759, støbt i bronze af Pierre Gor, Stat. Mus. for Kunst); C.G. Pilo (ca. 1760, gips, Konstakad., Sth.). Andet: Udkast til festfyrværkeridek., udf. for J.F. Ogier, til kongens besøg i hans landhus i Emdrup den 23.10.1754; forlæg for Kunstakad. 6 første medaljer, alle udf. af M.G. Arbien (1754- 58); tegn. til vignet, stukket af J.M. Preisler, til P.H. Mallet: Hist. de Danemarc, I, 1758; tegn. af rytterstatuen af Fr. V, stukket af J.M. Preisler og Claude Emanuel Martin (1766-70); Portræt af J.F. Struensee (tegn., 1772, stukket af J.M. Preisler). Udaterede værker: En lille model til et gravmæle med et barn støttende sig mod en urne (voks, omtalt i S.s dødsboinventar, muligvis udst. 1769, ukendt); Gravmæle for Madame NN (model i brændt ler, udst. 1769, ukendt); En jæger som overrumples af en løve (model i brændt ler, udst. 1769, ukendt). Skriftlige arbejder: Description de la Statue Equestre, 1771; Suite de la Description du Monument consacré à Frederic V, 1773.

Author: Bent Sørensen (B.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.