Viggo Jastrau

Weilbach information

Genealogy

Jastrau, Viggo, 1857-1946, maler og grafiker. *9.3.1857 i Flensborg, ?9.2.1946 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Organist, senere kantor Andreas Martin Ludvig J. og Emma Louise Frandzen. ~22.2.1895 i Sundby med Thyra Caroline Louise Steinhauer, *8.6.1868 i Kbh., ?7.3.1939 smst., datter af arkivar og fuldmægtig, mus.insp. Carl Ludvig S. og Mariane Mathilde Christensen.

Biography

Viggo Jastraus illustrationsarbejder er ret uensartede i indhold og kvalitet. Karakteristiske er de dekorative vignetter samt de nordiske landskabs- og eventyrstemninger, der i deres stregteknik er påvirket af Niels Skovgaard. J. udstillede hovedsagelig tegninger, deriblandt sine illustrationsforlæg, samt pasteller og grafiske blade. J. ydede en betydelig indsats som inspektør ved Kunstforeningen i København, samt ved organiseringen af store udstillinger af dansk kunst hjemme og i udlandet.

Education

I handelslære i Vejle 1873-78; kontorist 1878-83; elev på Kunstnernes Studiesk. (L. Tuxen) 1883-84; stud. malerkunst i Paris under Ferdinand Cormon 1885; elev på Krøyers aftenskole vintrene 1886-87, 1887- 88.

Travels

Paris 1885; Belgien og Frankrig 1891.

Occupations

Inspektør ved Kunstforen., Kbh. 1888-1939, æresmedl. fra 1940; leder af de statsunderstøttede vandreudst. i provinsen 1903-36; knyttet til det da. kommissariat ved verdensudst., Paris 1900; sekr. ved Raadhusudst., Kbh. 1901; ved udst. Work by Da. Painters i Guildhall, London 1907; den da. udst. i Rom 1911; ved Den baltiske Udst., Malmö 1914; den svenske 1700-talsudst. i Kbh. 1921; medl. af best. for Grafisk Kunstnersamf. 1911-13, fmd. 1919-22; har redigeret Gads "Smaa Kunstbøger" og udg. Jastraus Kunstnerleksikon, 1935.

Scholarships

Reiersen 1891.

Exhibitions

Charl. Forår 1887, 1889-90, 1893, 1910-15, 1917-18, 1920-21; Grafisk Kunstnersamf. 1912, 1918; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1924, 1942; verdensudst., Paris 1925; Da. Kunststævne, Forum 1929; Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; Skovgaard Mus., Viborg 1979.

Artworks

Dagen før ballet (tusch, udst. 1890); Klosterhave i Helsingør (radering, udst. 1892); Det gamle fort i Frederikshavn (radering, udst. 1911); Aftensangeren i Firenze (pastel, udst. 1912); Byge i Havnegade (pastel, udst. 1918); Eremitten, motiver fra La Fontaine (olie, 1920, Storstrøms Kunstmus.). Bogillustrationer: Dødningens Bistand, 1887 (orig. i Fyns Kunstmus.); Irske Sagn og Eventyr, 1891; Aucassin og Nicolete, 1893 (oversat af Sophus Michaëlis); La Fontaines Fabler, 1916; samt en række børnebøger; ill. til tidsskr. Klods-Hans; repr. i Kobberstiksaml.; Esbjerg Kunstmus. og Storstrøms Kunstmus. (raderinger og tegn.).

Literature

Berl. Tid. 30.9.1913 (C.A. Been); 22.3.1917; 28.3.1927 (Th. Oppermann); 30.9.1938 (interv.); 12.2.1946; Pol. 1.10.1913 (N. Lützhøft); 12.2.1946 (K. Borchsenius); Nat.tid. 28.3.1937; 12.2.1946 (Sig. Schultz); Ekstrabl. 27.9.1938 (interv.). Breve (Hirschsprung og Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.