Viggo Jastrau

Occupations

Inspektør ved Kunstforen., Kbh. 1888-1939, æresmedl. fra 1940; leder af de statsunderstøttede vandreudst. i provinsen 1903-36; knyttet til det da. kommissariat ved verdensudst., Paris 1900; sekr. ved Raadhusudst., Kbh. 1901; ved udst. Work by Da. Painters i Guildhall, London 1907; den da. udst. i Rom 1911; ved Den baltiske Udst., Malmö 1914; den svenske 1700-talsudst. i Kbh. 1921; medl. af best. for Grafisk Kunstnersamf. 1911-13, fmd. 1919-22; har redigeret Gads "Smaa Kunstbøger" og udg. Jastraus Kunstnerleksikon, 1935.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.