Povl Jerndorff

Weilbach information

Genealogy

Jerndorff, Povl, 1885-1933, maler. *31.12.1885 i Kbh., ?8.11.1933 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Maleren August Andreas J. og Betty Marie Charlotte Vilhelmine Matthison-Hansen. ~1° 15.5.1914 i Kbh. med maleren Lisbeth (Lissen) Ewald, *30.11.1890 i Vordingborg, ?5.3.1957 i Kbh., datter af forfatteren Carl E. og Betty Ponsaing. Ægteskabet opl. ~2° 1.2.1930 i Kbh. med Gudrun Elisabeth Margrethe Sommer Rasmussen, *4.12.1901 smst., ?12.4.1979 smst., datter af maskinm. Rasmus Frederik R. og Karen Olivia Margrethe Rasmussen.

Biography

Povl Jerndorff sluttede sig tidligt til en gruppe af unge kunstnere, der med udgangspunkt i Niels Larsen Stevns' og Oluf Hartmanns ekspressive figurmaleri besjæledes af høje idealer og et religiøst betonet syn på kunsten og kunstnerens kald. Sammen med J.A. Jerichau, Ivar Rosenberg og Stefan Viggo Pedersen blev J. inspireret af kunsthistorikeren Vilhelm Wanschers lære om den store italienske figurkunst. Men inspirationen fra højrenæssancens og barokkens mestre kombinerede J. i sine modne værker med kubismens og ekspressionismens ønske om forenklede former og en sammentrængt, undertiden klaustrofobisk virkende fladebehandling. I de mytologiske billeder og heroiske figurkompositioner viser J. i farve- og formopfattelse et tydeligt afhængighedsforhold til den tidligt afdøde J. A. Jerichau. Forsøget på at kombinere den personlige, højdramatiske figurstil med en konstruktiv billedopbygning lykkes dog ikke altid. Mindre spekulativ i sin tendens og knapt så viljebetonet er en række mindre landskaber, hvor naturindtrykket omsættes i en kontemplativ fordybelse i motiverne.

Education

I malerlære; dimitt. fra Harald Foss' tegnesk. og Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (Frants Henningsen og Viggo Johansen) okt. 1904-foråret 1910; deltog en sommer i freskoudsmykn. af Viborg Domk. under Joakim Skovgaard.

Travels

Italien 1907.

Occupations

Scholarships

Bielke 1911-12; Raben-Levetzau 1913, 1921, 1926; Eckersberg Med. 1914; Akad. 1914-15; Zach. Jacobsen 1924; Zahrtmann 1927.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb., Kbh. 1909; Charl. Forår 1911-15, 1917-18; Foren. Ung Kunst, Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1911; Den frie Udst. 1920-22; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Konstnärerna hos Mor Cilla, Nord. målare i Arildsläge 1856-1913, Krapperups Mus. och Konsthall 1987.

Artworks

Portræt af redaktør Emil Høffding (1911); Loke og Sigyn (1914, Eckersberg Med.); Landskab med mølle (1914, Malmö Mus.); Livets skabelse (1917); Mytologisk scene (1918, Storstrøms Kunstmus.); Paris' dom (1918); Venus' fødsel (1919); Kampscene fra Iliaden (1919-20); Figurudkast (1928, Storstrøms Kunstmus.); Sakuntala (1930).

Literature

H. Chr. Christensen: P.J., 15 Billeder efter Malerier og Tegninger, 1918; Pol. 28.2.1915 (K. Pontoppidan); 5.10.1931 (samme); 10.11.1933 (Chr. Rimestad); Nic. Lützhøft i: Skønvirke, 1929, 36-38; Sv. Rindholt i: Samleren, 1940, 137-43; Troels Andersen: Jerichau, 1983, 56; Henrik Wivel: Symbolisme og impressionisme, 1994.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.