Povl Jerndorff

Biography

Povl Jerndorff sluttede sig tidligt til en gruppe af unge kunstnere, der med udgangspunkt i Niels Larsen Stevns' og Oluf Hartmanns ekspressive figurmaleri besjæledes af høje idealer og et religiøst betonet syn på kunsten og kunstnerens kald. Sammen med J.A. Jerichau, Ivar Rosenberg og Stefan Viggo Pedersen blev J. inspireret af kunsthistorikeren Vilhelm Wanschers lære om den store italienske figurkunst. Men inspirationen fra højrenæssancens og barokkens mestre kombinerede J. i sine modne værker med kubismens og ekspressionismens ønske om forenklede former og en sammentrængt, undertiden klaustrofobisk virkende fladebehandling. I de mytologiske billeder og heroiske figurkompositioner viser J. i farve- og formopfattelse et tydeligt afhængighedsforhold til den tidligt afdøde J. A. Jerichau. Forsøget på at kombinere den personlige, højdramatiske figurstil med en konstruktiv billedopbygning lykkes dog ikke altid. Mindre spekulativ i sin tendens og knapt så viljebetonet er en række mindre landskaber, hvor naturindtrykket omsættes i en kontemplativ fordybelse i motiverne.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.