Johan Galster

Weilbach information

Genealogy

Galster, Johan Georg Castonier, 1910-1997, billedhugger. *9.4.1910 i Thisted, ?10.6.1997. Forældre: Amtsfuldmægtig, senere overretssagf. og forlægger Johan Georg G. og Gerda Westergaard. ~1° 3.3.1934 i Gladsaxe med Karen Johanne Plum, *20.9.1912 på Fr.berg, ?22.4.1985 i Kbh., datter af ing. Niels Munk P. og Hanne Thiele. Ægteskabet opl. 1945. ~2° 1.5.1948 i Kbh. med Lisbeth Brams, *9.6.1923 i Hobro, datter af overdyrlæge Louis B. og Olga Jensen. Ægteskabet opl. 1953. ~3° 7.10.1955 i Kbh. med Kirsten Fussing, *15.3.1924 i Hell., datter af dir. for Fængselsvæsenet Thorkil F. og Valborg Elisabeth Schram. Ægteskabet opl. 1969.

Biography

Johan Galster vakte stor opmærksomhed ved allerede i 1933 at vinde 1. præmie i konkurrencen om Roar og Helge til Rådhustorvet i Roskilde. Han har deltaget i mange konkurrencer igennem årene og har vundet flere præmier. Hans skulpturer er naturalistiske og udformet i den klassiske tradition, ofte med vægt på en elegant, slank skikkelse forenet med tyngde og tæthed i formen. Foruden store skulpturer har han lavet mange portrætter samt en række statuetter for Den kgl. Porcelainsfabrik. Endvidere har G. arbejdet meget med akvareller og tegninger, bl.a. under de lange ophold i Italien og Spanien, som blev finansieret ved at kunstneren var sat på aktier. Foruden sit arbejde som billedhugger har G. ydet en stor indsats som fagets repræsentant i organisatorisk sammenhæng og hyppigt deltaget i den offentlige debat. Hans otium er derudover fuldt optaget af arbejdet med renoveringen af skulpturerne på marmorbroens portaler.

Education

Stud. 1928; i stenhuggerlære hos Thorvald Petersen 1928-30; dimitt. fra Bizzie Høyers tegnesk.; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (E. Utzon-Frank) 1930-33.

Travels

London 1930; Paris og Berlin 1939; Italien 1951-52; Grækenland 1952; Spanien 1954-55; USA 1963; Egypten, Grækenland og Tyrkiet 1966; Sovjetunionen 1973.

Occupations

Medl. af best. for Da. Billedh.samf. 1948-72, 1983-85, fmd. 1964-72; red. af Billedhuggeren 1953-62; medl. af Akad.rådet 1959-68, for sammes udv. for Kirkekunst 1968-81; medl. af best. for Charl. Udst. 1962-71; medl. af best. for Carl Nielsens og Anne Marie Carl Nielsens Legat 1962-67; fmd. for den da. nat.kom. for Association Internat. des Arts Plastiques 1964-77; medl. af repr.skabet for Stat. Kunstfond 1964-68; medl. af BKFs best. 1969-71.

Scholarships

Ronge 1933, 1939; Carl. Jul. Petersen 1934; Hielmstierne- Rosencrone 1937, 1950; Akad. 1940, 1942, 1944-45, 1951, 1969; Bielke 1941; Dalsgaard 1943; lille guldmed. 1944; Viggo Jarl 1963; Ancker 1966; Stat. Kunstfond 1968-71, 1981-93; August og Theodora Hassels Familie- og Kunstnerlegat 1986; prof. Julius Schultz 1989.

Exhibitions

KE 1932, 1939-40; Charl. Forår 1940-41, 1946, 1952, 1957, 1965, 1974; Charl.Eft. 1941, 1946, 1957, 1978; Billedh.sammenslutn. af 1933, 1933, 1935, 1938: Utzon-Frank og hans Elever, Charl.borg 1943; Kunstnerkredsen for Grafik og Skulp., Haveselsk. Have, Fr.berg 1957; Skulp. i Eventyrhaven og Rådhushallen, Odense 1965, 1971; Østersøbien., Rostock 1969; Kunstnere ved Søborg Mose, Thorasminde, Bagsværd 1980; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; En vifte af da. billedh., Kgs. Have 1984; Kunstnerne i Atelierhusene, 50 års jub.udst., Gammelgård 1993. Separatudstillinger: Vagn Winkels Kunsthdl., Kbh. 1934, (s.m. Bizzie Høyer), 1940 (s.m. Ole Hein og Knud Raaschou Nielsen); Kunsthallen, Kbh. 1950 (s.m. Eiler Krag), 1961; Winkel & Magnussen, Kbh. 1955; Kunstudst.bygn., Odense 1957 (s.m. Helge Nielsen); Admiralg. 20, Kbh. 1959; Gal. KCH, Holbæk 1980; Hell. Sognegård 1990; Det gl. Rådhus, Thisted 1990.

Artworks

Eva (bronze, 1932, Randers); Roar og Helge (gips, 1933, 1.pr. i konk., i bronze 1939, Rådhustorvet, Roskilde); Kvindetorso (gips, 1933-35, Hell. Sognegård); Eva med slangen (kunststen, 1941, Skive Kunstmus.); ingeniør N.M. Plum (buste, 1941, i bronze 1968, Hjemmestyret, Nuuk/Godthåb); udkast til udsmykn. af Univ. Anatomiske Inst., Kbh. (1.pr. 1942); Mand og kvinde (gips, 1943, lille guldmed. 1944); Madonnagruppe (bronze, 1945, Thisted); Frihedsmonument (Neksø sandsten med marmorrelief, 1946, Brabrand); prof. Harald Bohr (relief, bronze, 1948, H.C. Ørsted Inst.); skuespillerinden Ingeborg Brams (gips, 1951, bronze, 1990, Det kgl. Teater); forfatteren J.P. Jacobsen (buste, bronze, 1951, Århus); prof. A.F. Bergsøe (buste, bronze, 1951, Viborg Kreditforen.); Prinsessen på ærten (keramik, 1951, Nord. Fjerfabrik); digterpræsten Henrik Lund (buste, bronze, 1959, Narsaq, Grønland); Egtvedpigen (bronze, 1960, Nybjerg Mølle, Egtved); Dreng og kvinde (granit, 1965, Esbjerg); operasanger G.Lauri-Volpi (buste, bronze, 1968, Metropolitan Operaen, N.Y.); Ib Kolbjørn (relief, gips, 1971, Folketingets Bibl.); Vanddråben (relief, bronze, 1973, Haslev Borger- og Realsk.); døbefont (paradisgranit, 1974, Enghave K.); lektor Knud Ferlov (terrakotta, 1978, Skand. Foren., Rom); phil. dr. Georg Galster (bronze, 1989, Den kgl. Mønt- og Medaillesaml., Nat.mus.); tegn. i Kobberstiksaml. Renoveringsarbejder: Marmorbroens dekorationer 1972-81 (s.m. Povl Søndergaard); Marmorbroens portaldekorationer 1981-94. Skriftlige arbejder: Flere mindre artikler i Billedhuggeren 1953-62; Kunstnerne og statsmagten i: Berl.Tid. 16.10.1966; Således tog staten Charlottenborg fra udstillerne i: Weekendavisen 22.3.1974; Marmorbroens ornamenter i: Berl.Tid. 21.12.1981.

Literature

Steen Eiler Rasmussen i: Tilskueren, 1935, I, 159, 163; Bertel Budtz Müller i: Samleren, 1938, 179-87; Nat.Tid. 12.1.1944 (J. Zibrandtsen); Pol. 12.1.1944 (K. Borchsenius); Ole Sarvig i: J. Ortega y Gasset: Synspunktet i Kunsten, 1968, 53f, 58; Peter Bondesen; Skulp. i det fri i Randers, 1982, 51. Brev (Det kgl. Bibl.).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.