Gerd Hiort Petersen

Weilbach information

Genealogy

Hiort Petersen, Gerd Elsebeth Munck, *1937, keramiker. *8.5.1937 i Neksø. Forældre: Sparekassedir. Svend Aage Munck og Lotte (Ingeborg) Langkilde-Jensen. ~21.2.1975 i Nylars med keramikeren Hans Erik Munck Andersen, *21.4.1943 i Odense, søn af vulkanisørm. Viggo A. og Else Helgestad.

Biography

Gerd Hiort Petersen arbejder i sin keramik sideløbende i to modsatrettede linier. Med udgangspunkt i det tykt udvalsede Rabekkeler har hun skabt sine tunge, kraftfulde fade, der i de senere år har lukket sig mere og mere til rent skulpturelle former, mens hun på den anden side har arbejdet med tyndt opdrejede skåle i porcelænsler, hvor den grafiske overfladedekoration indgår i en forfinet syntese med materialets sprøde karakter.

Education

I lære på Michael Andersens keramikfabrik, Rønne 1954-56; Akad. für angewandte Kunst, Wien 1957-58; Kunsthåndv.sk., Kbh. 1962- 65.

Travels

Japan 1980; Ungarn 1984.

Occupations

Medl. af Kunsthåndv.rådet 1973; censor for Kunstnernes Sommerudst. 1986.

Scholarships

1. pris på II Internat. Exhib. of Ceramic Arts, Gdansk 1973; medl. af Acad. Internat. de la Ceramic 1973; Danm. Nationalbanks Jub.fond 1973, 1977, 1980, 1993; Stat. Kunstfond 1973, 1978; Kunsthåndv.rådets årspris 1982; 1. pris på Internat. Exhib. of Arts and Crafts, Bratislava 1984; Årets kunstner, Jyll.p. 1992.

Exhibitions

Å-udst. 1971; Gal. Werkhof Bissaendorf, Hannover 1977; Farver og struktur, Kunstindustrimus. 1978, Bornholms Kunstmus. 1980; Kioto Mus., Tokyo 1980; Charl. Eft. 1982; Påskeudst., Skive Mus. 1982; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Kunstindustrimus., Oslo 1983; Den flexible 1984; Bornholmsk kunst, Bornholms Kunstmus. 1985; Focus 4, Søllerød Kunstforen. 1986; Hessisches Landesmus. 1988; Ton in Ton, L'Europe des ceramistes, Lyon 1989; 3 keramikere, Kunstforen., Kbh. 1989; Dois ceramistas dinamarqueses, Mus. de arte moderna, São Paulo, Brasilien 1991; Taipei Internat. Exhib. of Ceramics, Taiwan 1994. Separatudstillinger: Den Kgl. Porcelænsfabrik 1966, 1968; Galleriet, Kolding 1975, 1981; Nordjyll. Kunstmus. 1978 (s.m. H.E. Munck Andersen); Röhsska Konstslöjdmus., Göteborg m.fl. 1983 (s.m. Bo Kristiansen og Hans Munck Andersen); Gal. Nord, Randers 1986.

Artworks

Fad (1976, Bornholms Kunstmus.); fad med kugle (1982, Skive Kunstmus.); stentøjskors og antemensale, Hårlev K. (1982); porcelænsskål (1985, Trapholt); skål (1986, Bornholms Kunstmus.); stentøjsrelief, Jacobsk., Roskilde (1986); stentøjskors, Rø K. (1989); alter, Gammelstrup K., (1993); alterparti, Øsby K. (1994- 95). Illustrationer: Ryszard Krynicki: Um niemanden zu verletzen, Neu-Isenberg 1991.

Literature

Hansaage Bøggild i: Nordjyll. Kunstmus. Inf.avis, nr. 79, 1978; samme i: Hrymfaxe, 1, 1985, 26-30; Pol. 7.5.1987; Bornholms Tid. 7.1.1989; Lars Kærulf Møller i: Bornholmsk Stentøj og Keramik, 1990; William Hull i: Cras, LVII, 1990; Bornholmeren 21.7.1991; Vibeke Woldbye i: Two Da. Ceramists, São Paulo, Brasilien, 1991; Jyll.p. 7.1.1992.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.