Thorald Brendstrup

Biography

Thorald Brendstrups tidlige billeder røber en tydelig påvirkning fra Eckersberg og Købke. Senere udformede han landskaberne i en højromantisk stil, der ligner P.C. Skovgaards. B. besad en evne til at fastholde en stemning i landskaberne. Et vist genrepræg ses i de italienske billeder, der har nydelig personstaffage. Hans billeder er altid velkomponerede og klare i opbygningen, med god sans for relationerne mellem forgrund og baggrund. Farverne er lokaltoner med megen præcision i lysvirkningerne. B.s malerier er ofte af høj æstetisk kvalitet og føjer sig ind i den bedre del af den danske guldaldertradition.

Author: Marianne Marcussen (M.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.