C.C. Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Carl Christian, 1849-1906, konservator, maler og raderer. *7.11.1849 i Kbh., ?2.8.1906 i Hell., begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Gadevægter Niels Andersen og Ane Kirstine Frederiksdatter Jungmann. ~18.1.1884 i Kbh. med Therese Elisabeth Wienberg, *12.12.1859 i Nakskov, ?3.12.1939 i Kbh., datter af murerm. Christian Peder W. og Martine Samueline Sophie Abildgaard.

Biography

C.C. Andersen var i sin samtid en værdsat maler. I løbet af 10 år udstillede han på Charlottenborg 30 billeder, hvor over halvdelen var solgt inden åbningen, de fleste genrebilleder. Men hans lyst og evner stod også til historiemalerier og portrætter, både malede og raderede. En varm interesse nærede A. for arkitektur, holdt foredrag om det gamle København og udgav 1902 folioværket Kjøbenhavns Slot. Og han nåede også at begynde udgivelsen af Danske malede Portrætter 1894 sammen med E.F.S. Lund, inden sygdom ramte ham og nedsatte hans arbejdsevne. A.s virke var dog først og fremmest konservatorens. Så sent som 1903 restaurerede han malerier på Frederiksborg ved siden af sit arbejde på Statens Museum for Kunst.

Education

I malerlære hos L.H. Holmer; dimitt. fra Teknisk Sk.; opt. på Kunstakad. Kbh. 1863; malersv. 1868; afg. Kunstakad. Kbh. 1871; besøgte samtidig G.F. Hetschs private Tegnesk.; elev hos konservator F. Petersen ved Det kgl. Billedgal. på Chr.borg fra 1870.

Travels

Spanien, Nordafrika og Italien 1882- 83.

Occupations

Konservator ved Det kgl. Billedgal. som F. Petersens efterflg. 1887.

Scholarships

Akad. 1882.

Exhibitions

Charl. Forår 1871-82, 1884-87, 1889; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Historiemalerier: Ole Vind prædiker for Chr. IV (1872, Fr.borgmus.); Tordenskjold fremstiller fanger for Fr. IV (1874, smst.); Chr. IV på lit de parade (kopi, smst.); Sigbrit og Chr. II (1873); Mogens Munk tager afsked med Chr. II (1875); Chr. IV taler gennem vinduet med mester Peter Payngk (1886). Altertavler: Kristus og den kananæiske kvinde (1876, Pedersker); do. (1878, Rø K.); do. (ca. 1878, Hylleholt K.). Topografi: Den store sal på Eremitagen (1876, Fr.borgmus.); Kbh. Slot (1889, smst.); Udsigt fra Chr.borg mod syd (Kbh. Bymus.); Udsigt fra Chr.borg mod sydøst (smst.); Hjørnet af Heibergsg. og Peder Skramsg. (smst.); Chr.borg Slots ruin efter branden (1884, smst.); Fra ruinens indre (1884, smst.); Nyboders vagt (akvarel 1880, smst.); Fra Rundetårns indre (tegn. 1871, smst.); Gyldensteen (1880); Interiør fra Det kgl. Billedgalleri på Chr.borg Slot (1882); Alhambra (1882); Gadeparti i Tunis (1882, tidl. Johan Hansens saml.); Peterskirken i Rom (1883). Portrætter: Ane Kirstine Andersen, kunstnerens moder (tegn. og rad. 1871); Selvportræt (1876); Kunstneren med hustru og to døtre (ca. 1900); Murerm. Chr. Peder Wienberg (efter foto 1901, Fr.borgmus.); Lensgreve A.W. Knuth (efter foto, Storstrøms Kunstmus.); Greve Ferdinand Reventlow (1889); Malwina Reventlow, dennes søster (1890). Desuden: Talrige malede og tegn. kopier af gamle portrætter (bl.a. på Fr.borgmus.); samt raderinger; model af Kbh. Slot udf. efter tegn. af og under vejl. af A. (ca. 1890, Fr.borgmus., dep. Chr.borg).

Literature

Berl. Tid. 3.8.1906; Vilh. Lorenzen: Rosenholms Bygmestre, 1937, 44, 59; Otto Mackeprang i: Hist. Medd. om Kbh. 4.Rk., bd. III, 1951-54; Danm. K., Bornholms Amt, 1954; Trap Danm., 5.udg., 1955; Chr.borg Slot, 1975.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.