Eva Andersen

Exhibitions

KE 1930-33; Charl. Forår 1931-32, 1934-36, 1938-55, 1958-64, 1966-78, 1980; Charl. Eft. 1934, 1941, 1963, 1975; Vinterudst. 1947-48, Charl.borg; Expo. presentée par le Club Internat. Féminin, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1958; Kvindel. Kunstneres Samf. 1961; Aurora-gruppen 1969-71, 1975-78; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Da. kunstneres selvportrætter, Brøndby Rådhus 1977; A. Chr. Theedes privatsaml., Møns Folkebibl., Stege 1977. Separatudstillinger: Lundsbjerg-udst. 1963; Rubin & Magnussen, Kbh. 1971; Holbæk Mus. 1972; Pædagogisk Center, Kbh. 1979; Kirke Sonnerup Kunsthåndværk 1981.

Author: Elisabeth Cederstrøm (E.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.