Falke Bang

Biography

Falke Bang har som bladtegner for Berlingske Tidende i en menneskealder leveret skildringer i ord og billede af fugleliv og natur i årstidernes gang. B.s kunst bygger på det intense naturstudium, specielt af fuglene. I 1960erne sås genremotiver og fuglestudier fra hans rejser til syden. Senere koncentrerede B. interessen om den hjemlige natur, specielt egnen omkring Roskilde Fjord med det særligt rige fugleliv. Tegningerne er oftest udført i pen alene eller pen og akvarel. Siden 1970erne har B. skabt en række fine dyreskulpturer i bronze. Tegningerne såvel som bronzeskulpturerne fanger ikke blot dyrenes ydre kendetegn, men også det instinktive og psykologiske. B.s rødder går tilbage til tidligere generationer af danske kunstnere. B. erkender sin gæld til Johan Th. Lundbye, Niels Skovgaard og Johs. Larsen.

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.