Hans Tyrrestrup

Weilbach information

Genealogy

Tyrrestrup, Hans, *1944, grafiker og maler. *23.8.1944 i Esbjerg. Forældre: Adjunkt, senere studielektor Erik T. og Helen Christina Hansen. ~5.2.1972 i Gladsaxe med hjemmesygeplejerske Lone Haamann, *6.4.1946 på Fr.berg, datter af statsaut. revisor Erik Christian H. og Elisabeth Roland Jensen.

Biography

Hans Tyrrestrup var tidligt ude med skitseblokken. Sammen med storebroderen Viggo, der også tegnede og malede, mødte T. som 12-årig maleren Oluf Høst på Bognemark. Den bornholmske kunstners poetiske naturskildringer i et ekspressivt farvesprog gjorde et stort indtryk på purken fra Vestjylland. Da T. senere fik storebroderens første malerkasse, gik han løs på maleriet. I billedet Vi ere? fra 1964 ses et slægtsskab med 1940rnes amerikanske abstrakte ekspressionisme især med stænk af den action painting, som Jackson Pollock var eksponent for. Et andet grundelement i T.s kunst blev efterkrigstidens europæiske abstrakte ekspressionisme, hvor et værk som Figurlig ansats, som T. malede i 1965, er inspireret af Asger Jorn. Denne periodes billeder præges tillige af, at T. indarbejder avispapir, tobakssmuler m.m. i malingen. Dette taktile element ses også i T.s senere værker, men da i form af mere eller mindre pastose farvelag. I 1972 vendte han tilbage til Vestjylland, hvor gensynet med det flade landskab, himlen og havet afstedkom en ny udvikling i maleriet, der også blev stærkt præget af T.s naboskab med kirken i Thorstrup, hvis tårn sammen med naturen gav ham et billedunivers, der befolkedes med menneskeskikkelser, fugle og fisk, alt i en fabulerende blanding. Vestjysk metafor fra 1983 er karakteristisk for denne periodes billeder. Disse sindets vestjyske landskaber glider omkring 1988-89 over i en motivverden præget af T.s ophold i Italien, hvor især besøg i de etruskiske nekropoler med deres myldrende billedverden sætter sig spor i hans værker. Samtidig bliver han mere rendyrket ekspressionist med en dominerende rød farve i de farvestærke billeder. T. har stået fast på sit abstrakt ekspressionistiske fundament, inden for hvilket han, tilsat impulserne fra den poetiske Høst og den dæmoniske Jorn, har udviklet det stærke billedudtryk, som T. selv præcist har kaldt lyrisk ekspressionisme. Det lyriske kommer også frem i T.s digte, der bl.a. har været trykt i Hvedekorn.

Education

Cand. mag. i nord. sprog og litt. med bifag i idræt 1972; autodidakt som kunstner.

Travels

Italien 1986, 1988-89, 1990; Finland 1991; Letland 1993; Israel 1995; gentagne oph. i Meyrannes i Cevennerne i Sydfrankrig fra 1992.

Occupations

Lektor ved Varde Gymn. 1972-88; medl. af Ribe Amts Kunstudv. 1980-86; fmd. for BKF i Ribe Amt 1984-88; censor KE 1985; kunstnerisk kons. på Sophienberg fra 1994.

Scholarships

Dronn. Ingrids romerske Fond 1988; Dreyers Fond 1989; Kulturfonden for Danm. og Finland 1992; Da.-Britisk Kulturfond 1992; Eickhoff 1992; Lise og Gunnar Wærums Fond 1994.

Exhibitions

Esbjerg-udst., Esbjerg Kunstpav. 1969; KP 1979-80, 1983-84; KE 1982-83; Gruppe Syd, Den frie Udst. bygn. 1985; Sydjysk kunst i dag, Ribe Kunstmus. 1988; Sæhrimmer 1989; Lebens Art, Hannover 1990; La Genie de la Bastille, Paris 1990; Arbejder på papir, Hjørring Kunstmus. 1990; Conspiracy in Colours, The Royal Coll. of Art, London 1990; Keramiske skitser, Kunstmus. Køge Skitsesaml. 1991; Welcome Europe, Hannover 1992; Art 92, Londons Art Fair 1992; Kbh. Kulturfond., Nikolaj, Kbh. 1992; Akvarelis, Cesis Mus., Letland 1993; Åbningsudst., Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1994; Art Copenhagen, Forum 1995. Separatudstillinger: Retrospektiv, Aarhus Univ. 1966; Varde Mus. 1977; Rubin & Margnussen, Kbh. 1984; Gal. Gerly, Kbh. 1985, 1988; T. Hans udv. værker 1964-89, Esbjerg Kunstmus. 1989; The Da. Cultural Inst., Edinburgh 1992; Gal. Bram, Hobro 1992; Gal. Martine Brasseur, Reims, Frankrig 1992; The Alpine Gal., London 1992; Gal. Nord, Randers 1994: Ældre værker, Viborg Stiftsmus. 1994; Gal. Gl. Lejre 1995; Gal. Chr. Dam. Kbh. 1995; Touchstone Gal., Washington, USA 1998.

Artworks

Blå (1966. Studenternes Hus, Århus); Vestjysk metafor (1983, Esbjerg Kunstmus.); Grøn solfisk (1984); Solkuplens øjeblik (1986, Fr.havn Kunstmus.); Solens Kuppel (tuschtegn., 1987, smst.); Romersk akvarel (1988, Det da. Akad., Rom); Etruskiske billeder (1988-89); Fru Justitia (1989, Køge Skitsesaml.); Sydlandsk sommer, San Cataldo (1990, Varde Mus.); Vestjysk Venus (1990, Jyll. Posten, Viby J.); Red Vision (1992); akvareller: Chateau Blaignau, vinetiketter (1992, Collector, London); Swiss Suite (1992, Lego, Schweiz); to litografier (1993, Tistrupsaml.); Connecticut Colours (1995, Lego, Enfield. USA); Venus Anima (1998). Udsmykninger: Varde Komm. adm.bygn. (1988); Vestre Landsret, Viborg (1989); Lego Prod., Willisau, Schweiz (1992); Novo Nord., Athen (1993); Sophienberg (1994); udd.center Ecco, Tønder (1994); Lego Office Building, Enfield, USA (1995); Varde Gymn. festsal (1995, s.m. P.J.K. Pedersen); Jelling Sparekasse, Jelling (1995).

Literature

Ulf Gudmundsen: H.T., en vestjysk maler, 1984; Poul Erik Jensen: Tårn og kuppel, 1988; H.T.: Etruskisk inspiration, 1989; Anne Christiansen i: Mark og Montre, 1989, 81-87; H.P. Jensen: Coloplasts årsberetn., 1991; Peter Shield i: North-Inf., 1992; H.T., mellem tårn og kuppel, 1994. DR TV, Gal. 11: Maleren H.T., 28.11.1989; TV Syd. Tårnet i Thorstrup, 1993.

Author: Vigand Rasmussen (V.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.