Hans Tyrrestrup

Occupations

Lektor ved Varde Gymn. 1972-88; medl. af Ribe Amts Kunstudv. 1980-86; fmd. for BKF i Ribe Amt 1984-88; censor KE 1985; kunstnerisk kons. på Sophienberg fra 1994.

Author: Vigand Rasmussen (V.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.