Oscar Carlson

Weilbach information

Genealogy

Carlson, Oscar Conrad, 1840-1864, maler. *30.3.1840 i Kbh., ?19.3.1864 ved Dybbøl. Forældre: Skomagerm. Carl C. og Christiane Caroline Lorentzen. Ugift.

Biography

Oscar Carlson var en lovende ung kunstner, da han indkaldtes til krigstjeneste 1864. Med maleriet En erklæring, som udstilledes efter hans død, havde han vakt store forventninger. Det mindede i komposition og tone om Christen Dalsgaard. Hans små skitser fra felttoget 1864 viste, at han havde både lune og situationsfornemmelse. På C.s gravsten udførte hans lærer Niels Simonsen et minderelief.

Education

Tegneunderv. på Fr. Helsteds Institut; blev her anbef. til Kunstakad. Kbh., hvor han gik 1856-61; lille sølvmed. 1858.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1859-61, 1864; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Cand. phil. Casper Kahrs (tegn. 1855, Fr.borgmus.); En snehytte ved forposterne i Sundeved (tegn. 1864, smst.). Tidligere i Johan Hansens saml.: Ved kirken; Fra kirken; En bondedreng; En bondegård, en erklæring (1863); Tegninger gengivet som træsnit i Illustreret Tidende: Arveprins Ferdinands bisættelse 19.7.1863; Scener fra krigen, 13.3.1864, 20.3.1864 og 10.4.1864.

Literature

C.H. Rørdam i: Dannebrog, 1882-83, 712; Herman Madsen i: Fyns Tid., 11.6.1944; samme i: Kunst, 8.5.1955, 226-28. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.