Bjørn Nordahl

Biography

Bjørn Nordahl arbejder i sine skulpturer med et naturalistisk formsprog, stærkt rodfæstet i den akademiske skolings tradition. Han gennemarbejder ofte en figur flere gange. Det gælder eksempelvis hans store Stående kvinde fra 1995, som er en omarbejdning af en figur fra 1986. I hans mange arbejder tages utallige stillingsmotiver under behandling. Samtidig er hans skulpturer resultater af nøje og grundige iagttagelser af mennesket, hvor det øjeblikkelige indtryk omsættes til gennemtænkt form, og oplevelsen synliggøres. Den følsomme modellering af detaljen og opfattelsen af formens helhed er beslægtet med Charles Despiaus og Gerhard Hennings kunstneriske udtryk. Hans portrætter, både de modellerede og de grafisk fremstillede, demonstrerer en nøje og grundig iagttagelse, hvor de individuelle personligheder kommer til deres ret. Som grafiker behersker han alle sort/hvide teknikker, og de fine spændinger mellem mørke og lyse partier, stofligheden og oplevelsen af det sete vidner om hans store kendskab til og inspiration fra ældre tiders kunst, nok især fra Rembrandt.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.