Bjørn Nordahl

Occupations

Medl. af censurkom. for Charl. Forår 1981-82; Akad.rådet og kunstnersamf. jury 1983-87; Lærer ved Århus Kunstakad. 1989-92; lærer ved Kunsthåndv.sk. i Kolding 1991.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.