Bernhard Middelboe

Weilbach information

Genealogy

Middelboe, Bernhard Ulrik, 1850-1931, maler og grafiker. *31.3.1850 i Ribe, ?12.11.1931 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Holmens). Forældre: Toldkasserer, justitsråd Christian M. og Caroline Christiane Giørtz. ~1.6.1880 i Kbh. med Hilda Horndahl, *21.10.1852 på Flundrarp, Skåne, ?26.3.1926 på Fr.berg, datter af skibskaptajn Hans Nilsson H. og Mathilda Hoberg.

Biography

Bernhard Middelboe gennemførte en traditionel uddannelse som figurmaler og fik efter sin debut på Charlottenborg ros for sine danmarkshistoriske motiver. Han fulgte imidlertid sin ven Karl Madsens eksempel og tog til Paris, hvor han kom ind på Bonnats skole. Her tilsluttede han sig den moderate, moderne franske kunsts idealer, som det ses i Fra Montmartre, 1877, og Kone der spinder fra Bretagne, hvor han desuden malede adskillige figurstudier. Skønt M. var med til at introducere den franske kunsts idealer i Danmark, tog han ikke i samme grad som vennerne del i det nybrud, der fandt sted i dansk kunst i 1880erne. Efter sit giftermål i 1880 bosatte han sig en del af året på den gård på Kullen, hans kone havde arvet, og fjernede sig derved noget fra det radikale miljø i København uden dog at miste kontakten med vennerne. På Kullen, hvor adskillige kunstnere færdedes, bl.a. Joakim Skovgaard, malede M. landskaber foruden en del portrætter. Pligterne over for en stor børneflok og en stærk selvkritisk holdning til sit maleri betød, at M., 40 år gammel, søgte et mere stabilt levebrød inden for et nyt felt, reproduktionsgrafikken, som var inde i en rivende udvikling. Efter en studierejse til Paris, hvor M. uddannede sig som kemigraf og lærte de nye teknikker med stregætsning og rasterkliché til højtryk, etablerede han for bogtrykker Fr. Hostrup Schultz i 1891 en grafisk virksomhed i København, som han overtog i 1897. Det nuværende firma, som bærer hans navn, er resultatet af en reorganisation i 1912.

Education

I murerlære i Ålborg hos murerm. Prahl 1867; C.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh. 30.9.1867, modelsk. okt. 1871, afg. 30.6.1876; Léon Bonnats sk., Paris 1877-78; udd. i reproduktionsgrafik hos Photogravure Vitou, Paris 1890- 91.

Travels

Frankrig (Paris) 1877-78, jan. 1878 til La ville Hue, Bretagne (s.m. Karl Madsen og Holger Drachmann), Paris 1890; sommeren på Flundrarp, Skåne 1880-91.

Occupations

Drev Flundrarp som landbrug 1880-91; grundlagde Bernh. M.s Reproduktionsanstalt 1891.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1875-77, 1879-87, 1889, 1891-92, 1915-16, 1918- 19, 1932; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Göteborg 1881, Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889; Raadhusudst., Kbh. 1901; Konstnärerna hos Mor Cilla, nord. målare i Arildsläge, Krapperup Mus. og Konsthal 1987.

Artworks

Mogens Munk tager afsked med Chr. II (1875); Ewalds sidste dage (1877, Neuhausens Pr.); Fra Montmartre (skitse, 1877); En kone der spinder, Bretagne (udst. 1879); Efter ballet (udst. 1879); I besøg hos bedstemoderen, Skåne (udst. 1880); Hoved af en fiskerpige fra Arild (1884); Kartoffelopgravning (1884); Have ved kunstnerens gård i Flundrarp (1886); Kone samler brænde (Foren. Fremtidens auk. 1887); Kone med sovende barn (som forannævnte); Tidligt forår, motiv fra Kullen (udst. 1887); Udsigt fra Liseleje mod Fr.værk (udst. 1915); Sommerdag ved Arildsläge, Kullen (1920, Aabenraa Mus., kunstnergaven af 1920). Portrætter: Kunstnerens fader (1879); Kunstnerens moder (1880); Portræt af fabrikant P.F. Hüttemeier (udst. 1882); Ludvig Holstein (1883, Ledreborg og Folketinget); Carl Neumann (1891, Charl.borg Udst.kom.); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Literature

L. Tuxen: En Malers Arb., 1927; B.M. i: Reproduktionsanstalternes Principalforen. gennem 25 Aar, 1928, 45f; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Nat.tid. 17.8.1941 (Sig. Schultz); Finn Terman Frederiksen: Mødested Paris, Atelier Bonnat, Randers Kunstmus. 1983; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Leila Krogh (red.): Løvens breve, J.F. Willumsens breve til Alice Bloch, 1987. Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.