Bernhard Middelboe

Biography

Bernhard Middelboe gennemførte en traditionel uddannelse som figurmaler og fik efter sin debut på Charlottenborg ros for sine danmarkshistoriske motiver. Han fulgte imidlertid sin ven Karl Madsens eksempel og tog til Paris, hvor han kom ind på Bonnats skole. Her tilsluttede han sig den moderate, moderne franske kunsts idealer, som det ses i Fra Montmartre, 1877, og Kone der spinder fra Bretagne, hvor han desuden malede adskillige figurstudier. Skønt M. var med til at introducere den franske kunsts idealer i Danmark, tog han ikke i samme grad som vennerne del i det nybrud, der fandt sted i dansk kunst i 1880erne. Efter sit giftermål i 1880 bosatte han sig en del af året på den gård på Kullen, hans kone havde arvet, og fjernede sig derved noget fra det radikale miljø i København uden dog at miste kontakten med vennerne. På Kullen, hvor adskillige kunstnere færdedes, bl.a. Joakim Skovgaard, malede M. landskaber foruden en del portrætter. Pligterne over for en stor børneflok og en stærk selvkritisk holdning til sit maleri betød, at M., 40 år gammel, søgte et mere stabilt levebrød inden for et nyt felt, reproduktionsgrafikken, som var inde i en rivende udvikling. Efter en studierejse til Paris, hvor M. uddannede sig som kemigraf og lærte de nye teknikker med stregætsning og rasterkliché til højtryk, etablerede han for bogtrykker Fr. Hostrup Schultz i 1891 en grafisk virksomhed i København, som han overtog i 1897. Det nuværende firma, som bærer hans navn, er resultatet af en reorganisation i 1912.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.