Erik Henningsen

Literature

Morgenbl. 24.5.1883 (Karl Madsen); Pol. 1.10.1894 (E. Brandes); E. Schiødte i: Ill. Tid., 1893-94, 365-68; Sigurd Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 23; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941, 260-63; Kbh. før og nu, 1949, I, 91, II, 80f, 133; Ove Haase i: Da. Kunst, nr. 99, 1961; nr. 100, 1962; nr. 110, 1977; Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 200f, 221; Villads Villadsen: Kbh. Univ., IV, 1980, 254; Jürgen Ostwald i: For hundrede år siden: Danm. og Tyskland 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1982; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 110-12, 128, 156; P.M. Hornung og Kasper Monrad i: Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Indenfor murene, smst. 1985; 1880-erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1986, 18; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Nina Damsgaard, Signe Jacobsen, Anne-Lise Walsted (red.): Brødrene Henningsen. Maler og arbejder, Vejle Kunstmus. m.fl. 1992; Peter M. Hornung: Realismen, 1993. Breve (Det kgl. Bibl. og Hirschsprung).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.