Gerda Åkesson

Biography

Gerda Åkesson, der voksede op i små kår, efter at faderen havde forladt familien, slog sig som ung igennem som danser. Ad denne vej kom hun til Frankrig, hvor drømmen om at blive kunstner i 1937 førte hende til Marcel Gromaires kunstskole, der også blev besøgt af andre danskere. Efter at have truffet sin senere mand, Axel Salto, fortsatte hun sin uddannelse i Danmark. Å. fandt i mange år hovedparten af sine motiver i ballettens verden, i 1950erne stod en stor del af balletkorpsets medlemmer efter tur model for hende. I Frankrig, hvor hun opholdt sig næsten uafbrudt fra 1962, fandt hun nye motivkredse i den forunderlige og eksotiske dyreverden, som hun gennem Jean Painlevés naturvidenskabelige film stiftede bekendtskab med. Også det sydfranske landskab og byen Paris indgik i hendes motivkreds. Et politisk engagement på venstrefløjen kommer til syne i Non à la nucléaire og det stærkt satiriske Ministermøde. Å., der var en dygtig tegner, vekslede i sine malerier mellem naturalisme og mere abstrakte udtryksformer. Hendes kolorit, der har visse lighedspunkter med Cobra- gruppens, var voldsom. Som keramiker har Å. udført en del arbejder både i Frankrig og i Danmark, bl.a. bestillingsarbejder i stor skala. Stentøjrelieffet Sole og galakser er på 30 m5, den polykrome stentøjsskulptur Ondes créatrices er 5 meter lang og næsten 4 meter høj.

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.