Niels Holm

Weilbach information

Genealogy

Holm, Niels, 1860-1933, billedhugger. *14.2.1860 i Randers, ?13.6.1933 i Kbh., begr. smst. (Bispebjerg). Forældre: Konditor Axel H. og Cathrine Elisabeth Jakobsen. Ugift.

Biography

Niels Holm søgte efter akademitiden at ernære sig ved at udføre portrætbuster og offentlige bestillingsarbejder. Men bortset fra enkelte portrætter og gravrelieffer samt en fontæne i Randers udeblev opgaverne og dermed også et egentligt kunstnerisk gennembrud. H. var en flittig gæst i Zoologisk Have i København, hvor han udførte adskillige små dyre- og fugleskulpturer med hovedvægt på de naturalistiske bevægelsesmotiver, en bestræbelse som kun i mindre grad genfindes i større mere ambitiøse værker af bl.a. bueskytter og brydere, der med klassiske motivreferencer og en glat konventionel form- og overfladebehandling er nært beslægtet med fransk salonskulptur.

Education

Dimitt. fra Tekn. Sk. 1881; Kunstakad. Kbh. 1881, afg. fra billedh.sk. 1885.

Travels

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1895; Kaufmann 1896; Neuhausens Pr. 1897.

Exhibitions

Charl. Forår 1883, 1885-86, 1888-89, 1893-95, 1897, 1899, 1902, 1905-10; Det kgl. Teaters Kunstsaml., Fr.borg Slot 1984- 85.

Artworks

Dansende faun (voks, udst. 1883); Kgl. kapelm. Johan Svendsen (gipsstatuette, 1889, Det kgl. Teater); En bueskytte (bronzestatuette, 1893, Randers Kunstmus.); portrætmed. på mindestenen over Lars Kruse (1894, Skagen Kgrd.); En dreng som spiller terre (udst. 1897, Neuhausens Pr.); En dreng som spiller terre (sortpatineret gips, 1905, tidl. Randers Kunstmus.); Iguanbryderne (1905, bronze, Stadion, Randers); monument for højsk.forst. Jens Bek (buste, ved Valgmenighedsk., Mellerup).

Literature

Pol. 4.11.1897 (N.V. Dorph); 15.6.1933 (nekr.); P. Bondesen: Skulptur i det fri i Randers, 1982, 8, 28-30. Breve til og fra Foren. til Randers Bys Forskønnelse (Lokalhist. Arkiv, Randers).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.