Andreas Herman Hunæus

Weilbach information

Genealogy

Hunæus, Andreas Herman, 1814-1866, maler. *8.12.1814 i Kolding, ?15.5.1866 i Kbh., begr. smst. (Garnison). Forældre: Løjtnant, senere kaptajn i Borgervæbningen, sidst lotterikollektør i Randers Andreas Herman H. og Jana Petrina Woydemann. ~1.5.1847 i Kbh. med Thora Johanne Cathrine Garbrecht, *24.1.1824 smst., ?1.11.1865 smst., datter af handelsbetjent, senere grosserer, oberstløjtnant Johan Gerhard Frederik G. og Cathrine Christine Larsine Müllertz.

Biography

Andreas Herman Hunæus forsøgte sig tidligt som landskabsmaler, primært med motiver fra Københavns omegn og landskabet omkring fødebyen Kolding, men hovedindsatsen blev genre- og især portrætmaleri. Eftertiden har valgt at placere H. blandt de ukendte guldaldermalere, men han var en af sin samtids mest benyttede portrætmalere med en vidtspændende kundekreds, der talte såvel kongelige som borgerlige og håndværkere. Populariteten skyldtes især kunstnerens udtalte evne til at levere den ønskede portrætlighed, der i de bedste eksempler kombineredes med en fin fornemmelse for den individuelle karaktertegning. Den rammende karakteristik er også det bærende element i kunstnerens mest kendte billede På Københavns Vold aftenen før Store Bededag, en af periodens relativt sjældne skildringer af borgerligt folkeliv med kendte og ukendte københavnere i H.s anekdotiske og meget frie iscenesættelse. H.s genremaleri er ellers ikke præget af den store originalitet. Det føjer sig i reglen til C.A. Schleisner og J. Exners muntre bondelivsskildringer, men savner en sikker formbehandling og evne til at skabe en overbevisende sammenhæng mellem figur og rum. H. udførte desuden en række billeder med religiøse motiver, deriblandt flere altertavler, der vidner om indflydelsen fra akademiprofessoren J.L. Lunds idealiserede, Nazarener-inspirerede, religiøse maleri, medens hans portrætter i højere grad er beslægtet med Eckersberg-elevernes mere realistiske motivopfattelse.

Education

Skrædderudd. på Det kgl. Døvstummeinst. fra 1823; derefter i malerlære, sv. 1834; Kunstakad. Kbh. 1831-34, elev af J.L. Lund, lille sølvmed. 1841.

Travels

Occupations

Scholarships

Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1857.

Exhibitions

Charl. Forår 1833, 1835-36, 1840-66; Raadhusudst., Kbh. 1901; Døvstummeudst., Industriforen. Kbh. 1907; Univ. portrætudst., Kbh. 1919; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; 500 års da. portrætter, Charl.borg 1961; Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen. Kbh. 1982.

Artworks

Portræt af Johanne Louise Heiberg (1833, Teatermus.); Kristi himmelfart (1834, altertavle i Ågerup K.); Kolding Skovmølle (1835, Trapholt); Selvportræt (ca. 1845, Stat. Mus. for Kunst); Astronomen Chr. Friis Rottbøll Olufsen (1846, Kbh. Bymus.); Borgerlige Infanteris 3. Bataillon (1846, smst.); Thora Hunæus, kunstnerens hustru (1848, Stat. Mus. for Kunst); Dansende Valbybønder (Kbh. Bymus.); Selvportræt (1853, Fr.borgmus.); Nadveren (1860, altertavle i Lellinge K.); På Københavns Vold aftenen før Store Bededag (1862, Stat. Mus. for Kunst, dep. Kbh. Bymus.); Apostlen Peter (Sundby K.); Prinsesse Dagmar (tidl. Chr. IX); desuden mal. og tegn. i Fr.borgmus. og Kbh. Bymus.; mal. i Mus. på Koldinghus; dek.tegn. Teatermus.; grafik i Kobberstiksaml.

Literature

A. Ipsen i: Verden og Vi, 11.7.1913; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 10; Pol. 2.3.1933; C.C. Christensen i: Hist. Medd. om Kbh., 3. rk. II, 1936-38; Pol. 11.5.1957; M. Zenius: Genremaleri og virkelighed, 1976, 16f; H. Ragn Jensen i: Hafnia 6, 1979, 171f.; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; P. Juul Madsen: Da. genremalere, 1988; Berl. Tid. 21.4.1989. Auktion: 27.9.1866 (dødsbo). Fort. over Malerier udf. af A.H.H., begyndt 1836 (Stat. Mus. for Kunst).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.