Andreas Herman Hunæus

Biography

Andreas Herman Hunæus forsøgte sig tidligt som landskabsmaler, primært med motiver fra Københavns omegn og landskabet omkring fødebyen Kolding, men hovedindsatsen blev genre- og især portrætmaleri. Eftertiden har valgt at placere H. blandt de ukendte guldaldermalere, men han var en af sin samtids mest benyttede portrætmalere med en vidtspændende kundekreds, der talte såvel kongelige som borgerlige og håndværkere. Populariteten skyldtes især kunstnerens udtalte evne til at levere den ønskede portrætlighed, der i de bedste eksempler kombineredes med en fin fornemmelse for den individuelle karaktertegning. Den rammende karakteristik er også det bærende element i kunstnerens mest kendte billede På Københavns Vold aftenen før Store Bededag, en af periodens relativt sjældne skildringer af borgerligt folkeliv med kendte og ukendte københavnere i H.s anekdotiske og meget frie iscenesættelse. H.s genremaleri er ellers ikke præget af den store originalitet. Det føjer sig i reglen til C.A. Schleisner og J. Exners muntre bondelivsskildringer, men savner en sikker formbehandling og evne til at skabe en overbevisende sammenhæng mellem figur og rum. H. udførte desuden en række billeder med religiøse motiver, deriblandt flere altertavler, der vidner om indflydelsen fra akademiprofessoren J.L. Lunds idealiserede, Nazarener-inspirerede, religiøse maleri, medens hans portrætter i højere grad er beslægtet med Eckersberg-elevernes mere realistiske motivopfattelse.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.