Andreas Herman Hunæus

Education

Skrædderudd. på Det kgl. Døvstummeinst. fra 1823; derefter i malerlære, sv. 1834; Kunstakad. Kbh. 1831-34, elev af J.L. Lund, lille sølvmed. 1841.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.