Herman Koefoed

Biography

Herman Koefoed udmærkede sig i akademitiden ved tegning, men hans originale portrætter er uden større kunstneriske kvaliteter. Hans perfektibilitet kom imidlertid det juelske værksted til gode og muliggjorde dets vækst. Hans Hansen hjalp ham oftere i Juels værksted, men var frastødt af hans selvhævdende væsen. K. modtog efter Jens Juels død betaling for restaurering af malerier fra Den kongelige malerisamling, som var beskadiget under Christiansborgs brand, og han rostes af samtiden som konservator. Pilo forærede ham ved sin afrejse sit selvportræt, som K. 1814 solgte til Den kongelige malerisamling (nu Frederiksborgmuseet). Bo G. Wennberg antager, at det var ufuldendt og blev malet færdigt af K.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.