Elise Konstantin-Hansen

Artworks

Malerier: Før skoletid, En lille pige, som børster støvler (1882); Drenge udenfor en grønthandel (Neuhausens Pr. 1885); To landsbybørn (1891, Mus. på Sønderborg Slot); Hønsene på morgenudflugt (1898, Randers Kunstmus.); landskaber og fuglebilleder fra Venø; kirkeinteriører; tegn. i Kobberstiksaml. Keramik: Lertøj udført i Utterslev: Fad med gul blæretang i relief (1887, Kunstindustrimus.); fad med krabber (ca. 1888, smst.); relief med strandskader (ca. 1888, smst.); Skildpadde med unge på ryggen (1899, smst.); Søstjerne mellem tang (1885); skåle med gribbe; Mus på et græskar. Tekstiler: Samarb. med væver Georg Jensen, Kolding (bl.a. Skovdugen); udgav s.m. Agnes Fink to hæfter med korsstingsmønstre (1935). Bogillustrationer: Jacob Knudsen: Adelbrand og Malfred (1900); Thora Konstantin- Hansen: Historier for Børn (1910). Litterære arbejder: Artikler i Højskolebladet o.a.st. om danske kunstnere; Erindringsbillede af Constantin Hansen i: Artes, 1936; Minder og Oplevelser, 1929; Små kapitler af et langt liv, 1935; Samliv med dansk Kunst, 1937.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.