Emanuel Larsen

Weilbach information

Genealogy

Larsen, Carl Frederik Emanuel, 1823-1859, maler. *15.9.1823 i Kbh., ?24.9.1859 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Fuldmægtig Lars Hansen L. og Christine Louise Weinreich. Ugift.

Biography

Emanuel Larsens speciale var marinemaleriet, som han dyrkede i fortsættelse af de af C.W. Eckersberg afstukne principper. Der er den samme klare redegørelse for detaljen som hos læremesteren, men L. tilførte genren mere livfuld bevægelse og et romantisk stemningsanslag, som var Eckersbergs kunst fremmed. Her kom påvirkningen snarere fra de hollandske marinemalere, ligesom han i den maleriske behandling nærmede sig J.C. Dahls og Vilhelm Kyhns kunst, uden dog med samme sikkerhed at beherske koloritten. Som tegner og raderer kom hans egenskaber betydeligt bedre til deres ret. Han var på pletten i Sønderjylland kort efter Treårskrigens udbrud i 1848, og fra dette og det følgende år findes en række malerier, tegninger og raderinger af kanonbåde ved Alssund og Dybbøl. Mellem træfningerne blev der lejlighed til at skildre orlogsflåden i havn. Hans naturlige virkeområde var blandt skibene i Københavns havn og på Øresund, men i 1852 opsøgte han den jyske vestkyst og gav nogle overbevisende skildringer af Vesterhavet, hvor naturkræfterne spiller helt afgørende ind i menneskets daglige færden. Derudover bragte han fra sine mange rejser i Europa, der gik fra Middelhavet i syd til Island i nord, og fra de store søfartsnationer England og Holland en mængde skitser til videre bearbejdelse i atelieret.

Education

Efter konfirmationen i malerlære; Kunstakad. Kbh. jan. 1839, gipssk. 1845; dyrkede som elev af C.W. Eckersberg og F.T. Kloss marinemaleriet; stud. endvidere en overgang hos J.L. Lund.

Travels

Med orlogsskib til Færøerne og Island 1845; England, Holland, Belgien, Paris og især Sydfrankrig ved Middelhavet 1852- 54.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1851; Akad. 1851-53.

Exhibitions

Charl. Forår 1845-59; Kunstakad., Sth. 1850; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Jyll. i da. malerkunst, Århus 1956; Das goldene Zeitalter der dä. Malerei, Kunsthalle, Kiel 1968; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982.

Artworks

Indsejlingen til rheden (1839, Kbh. Bymus.); Skibe ved Sjællands kyst, morgen (1845, Stat. Mus. for Kunst); Ved Krisuvig svovlminer (1846, smst.); Marine (1847, smst.); Geysir (1847, Listasafn Islands, Reykjavík); Søstudie (1847, Kulturhist. Mus., Randers); En fregat til ankers (1847, Stat. Mus. for Kunst); Kanonbåd på Flensborg Fjord (1849, Fr.borgmus.); Sundet ved Kronborg (1850, Kulturhist. Mus., Randers); Udsigt fra Langelinie mod Nyholm med mastekranen, morgenbelysning (ca. 1850, Neuhausens Pr. 1851, Stat. Mus. for Kunst); Vesterhavet ved Blokhus (1851, Kulturhist. Mus., Randers); Havnen ved Nieuwe Diep i Nordholland (1853, Stat. Mus for Kunst); Kystparti ved Marseille (1853, smst.); Aften ved Middelhavet, i baggrunden Marseille og øen If (1854, smst.); Linieskibet "Valdemar" krydser Sundet ind for en frisk bramsejlskuling (1856, smst.); Rheden med Trekroner og Langelinie (1856, Kbh. Bymus.); Fregatten "Niels Juel" ved hovedvagten på Nyholm (1857, smst.); Sundet ved Helsingør (1858, Hirschsprung); Parti fra Sundet (studie, Hirschsprung); endv. repr. på Handels- og Søfartsmus.; Øregaards Mus. Raderinger: I alt 14, deriblandt: Kanonbåde under Als (1849); Geysir på Island (1849); En kanonbåd (1851); desuden tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Berl. Tid. 14.10.1859; Ph. Weilbach: Konst og æsthetik, 1870, 192; Holger Drachmann i: Nyt da. Maanedsskr., I, 1870-71, 206-08; H. Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; S.E. Bremer: Om G.L. Lahdes Brandbilleder, 1941; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treårskrigen 1848-50, 1952, 40f, nr. 30, 47, 88, 152, 160, 167, 194-200, 244, 254, 257, 265; H. Bramsen: Da. marinemalere, 1962, 12f, 16-19, 40f, 74-77, 98, 113f; Hanne Jönsson i: C.W.Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Frank Ponzi: Nineteenth-Century Iceland, 1986, 4, 6, 60-65, 140; K. Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 214-16. Auktionskatalog: 21.11.1859 (dødsbo).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.