Emanuel Larsen

Biography

Emanuel Larsens speciale var marinemaleriet, som han dyrkede i fortsættelse af de af C.W. Eckersberg afstukne principper. Der er den samme klare redegørelse for detaljen som hos læremesteren, men L. tilførte genren mere livfuld bevægelse og et romantisk stemningsanslag, som var Eckersbergs kunst fremmed. Her kom påvirkningen snarere fra de hollandske marinemalere, ligesom han i den maleriske behandling nærmede sig J.C. Dahls og Vilhelm Kyhns kunst, uden dog med samme sikkerhed at beherske koloritten. Som tegner og raderer kom hans egenskaber betydeligt bedre til deres ret. Han var på pletten i Sønderjylland kort efter Treårskrigens udbrud i 1848, og fra dette og det følgende år findes en række malerier, tegninger og raderinger af kanonbåde ved Alssund og Dybbøl. Mellem træfningerne blev der lejlighed til at skildre orlogsflåden i havn. Hans naturlige virkeområde var blandt skibene i Københavns havn og på Øresund, men i 1852 opsøgte han den jyske vestkyst og gav nogle overbevisende skildringer af Vesterhavet, hvor naturkræfterne spiller helt afgørende ind i menneskets daglige færden. Derudover bragte han fra sine mange rejser i Europa, der gik fra Middelhavet i syd til Island i nord, og fra de store søfartsnationer England og Holland en mængde skitser til videre bearbejdelse i atelieret.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.