Edvard Lehmann

Weilbach information

Genealogy

Lehmann, Otto Ludvig Edvard, 1815-1892, tegner, maler og litograf. *30.1.1815 i Kbh., ?7.12.1892 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Miniaturemaleren Johan Peter Christian L. og Johanne Lassen. Ugift.

Biography

Edvard Lehmann blev allerede som ganske ung kendt for sine fine familieportrætter af det borgerlige København og for sine genrebilleder med motiver fra Danmark og Italien. L. var sin samtids "fotograf". Med sans for detaljen har han i tegninger, malerier og litografier afbildet den virkelighed, som omgav ham. Interiører og eksteriører, kostumer og fysiognomier. Det var imidlertid ikke altid, talentet rakte til de rette proportioner. Bedst lykkedes det for ham, når han arbejdede med blyant, pen eller som litograf. L.s arbejder er ofte let genkendelige på hans ansigters specielle, ovale facon. L. evnede hurtigt at gribe en situation og gengive den på papiret. Det kom ham til gode i mange sceniske øjebliksbilleder. En lang række tegninger fra Det kgl. Teaters repertoire er enestående dokumenter om rollers gestik og kostumering. Mindre har den bagved værende dekoration interesseret kostumetegneren. Mange af hans teatertegninger blev litograferet og solgt som erindring om forestillinger - datidens programbilleder. Har teatertegningerne været til fornøjelse og delvis tjent som levebrød, var det vel i portrætterne af samtidens borgere og i de mange litografier, at L.s fortjeneste lå.

Education

Kunstakad. Kbh. 1828, til modelsk. (C.W. Eckersberg, J.L. Lund) 1831, lille sølvmed. 1835, st. sølvmed. 1839.

Travels

Frankrig og Italien 1842-44.

Occupations

Kostumetegner ved Det kgl. Teater ca. 1840- 70.

Scholarships

Akad. 1942-43; Neuhausens Pr. 1849.

Exhibitions

Charl. Forår 1829, 1931-34, 1836-58, 1867-69, 1876, 1878-81, 1885; Kunstakad., Sth. 1850; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Theaterudst., Kbh. 1898; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. jødiske Kunstnere, Kunstforen., Kbh. 1908; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Arte danese, Pal. Braschi, Rom 1974; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Inden for murene, Kunstforen., Kbh. 1984.

Artworks

Vinterscene på gaden (1829); Efter ballet (1830, Nordjyll. Kunstmus.); Ildebrand i Landemærket (1832, tidl. Chr. VIII); Gadescene ved fakkelskin (1834, tidl. Fr. VII); En loge i Hofteatret (1840rne, Kobberstiksaml.); Balletdanserinden Augusta Nielsen (1840, Teatermus.); Kronprins Fr.s (VII) og kronprinsesse Marianes indtog i Kbh. (1841); Pigen og Elverkongen (1842, Kobberstiksaml.); Selvportræt (1845, Fr.borgmus.); Pas de trois cousines (1848, smst.); En tulipan eller en rose, scene fra et familiebal (1848, Hirschsprung); Regnar Lodbrog og Kraka (1849, smst., Neuhausens Pr.); En sjællandsk bondekone med sit barn (udst. 1850); Kongelogen i Det gl. kgl. Teater (1852, Rosenborgsaml.); Musikalsk aftenselskab (1854, 1868); Grev C.C.S. Danneskiold-Samsøe (1854, Gisselfeld). Teatertegninger: Spionen (1834, Teatermus.); Paul Clifford (1836, smst.); Svend Dyrings hus (1837, smst.); Toreadoren (1847, smst.); Conservatoriet (1849, smst.); Kermessen i Brügge (Det kgl. Teaters Bibl. og Arkiv); desuden arb. på Kbh. Bymus. og i Gavnø-fonden.

Literature

P. Krohn i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 140f, 143, 148, 153; Charlotte Bournonville: Erindr. fra Hjemmet og Scenen, 1903, 64f; Vald. Neiiendam i: Samleren, 1924, 163-65; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938, 279f; Danm. i Fest og Glæde, IV, 1935, 167, 185, 310, 424; Franz von Jessen i: Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker, I, 1943, 72, 80-84, 101, 105, 107; Godtfred Skjerne i: Kulturminder, VI, 1952, 41-57; Klaus Neiiendam: Bournonville på scenen, set gennem E.L.s streg, 1979; Charlotte Christensen og Kasper Monrad i: De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; T. Holck Colding: Miniature- og emaillemalere i Danm. 1606-1850, 1991; Klaus Neiiendam: Romantikkens teater i Danm., 1994. Auktioner: 31.1.1893 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Lisbet Grandjean (L.Gr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.