Edvard Lehmann

Literature

P. Krohn i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 140f, 143, 148, 153; Charlotte Bournonville: Erindr. fra Hjemmet og Scenen, 1903, 64f; Vald. Neiiendam i: Samleren, 1924, 163-65; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938, 279f; Danm. i Fest og Glæde, IV, 1935, 167, 185, 310, 424; Franz von Jessen i: Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker, I, 1943, 72, 80-84, 101, 105, 107; Godtfred Skjerne i: Kulturminder, VI, 1952, 41-57; Klaus Neiiendam: Bournonville på scenen, set gennem E.L.s streg, 1979; Charlotte Christensen og Kasper Monrad i: De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; T. Holck Colding: Miniature- og emaillemalere i Danm. 1606-1850, 1991; Klaus Neiiendam: Romantikkens teater i Danm., 1994. Auktioner: 31.1.1893 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Lisbet Grandjean (L.Gr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.