Carl Probsthayn

Weilbach information

Genealogy

Probsthayn, Carl David, 1770-1818, maler. *18.7.1770 i Kbh., ?16.5.1818 smst., begr. smst. (Petri). Forældre: Snedkersv. Adam Gottlieb P. og Christiane Nielsdatter Kronenberg. Ugift.

Biography

Carl Probsthayn arbejdede som tegner med motiver fra de antikke myter i en kraftfuld, men temmelig grov stil og med større afhængighed af Wiedewelt end af sin akademilærer Abildgaard. Sammen med Thorvaldsen og 2 andre akademielever C.D. Fritzsch og H. Grosch tilhørte P. den gruppe af billedhuggerens ungdomsvenner, der privat mødtes til tegneøvelser i komposition for at forbedre mulighederne for at vinde Akademiets medaljekonkurrencer, og han erindres nu hovedsageligt for denne forbindelse med den unge Thorvaldsen.

Education

I malerlære; Kunstakad. Kbh. (N. Abildgaard), modelsk. 1785, lille sølvmed. 1787, st. sølvmed. 1789, st. guldmed. 1795.

Travels

Occupations

Informator ved 1. frihåndstegnesk. april 1796, ved 2. frihåndstegnesk. 1797.

Scholarships

Akad. 100 Rdl. årligt til studier febr. 1796, ophævet april s.å. ved ansættelse ved frihåndstegnesk.

Exhibitions

Kunstakad. "Exhibition" 1792-95 (d.v.s. af ikke pr. værker til med.konk.).

Artworks

Herkules og Omphale, efter A. Bloemart (maleri, 1793); Kain og Abel (1794); "Et historisk Maleri" (1795); Elias opvækker enken af Sarepta's søn (1796, st. guldmed., Kunstakad. Kbh.); Dameportræt (1792, tidl. Johan Hansens Saml.); Priamos bønfalder Achilles om Hektors lig (ant. 1804, Andreas Kallebergs stambog, Thorvaldsens Mus.); Portræt af Jens Wuldem, kendt fra stik af J.F. Clemens 1814; "La Cochemar" (radering, Kobberstiksaml.). tegn. i Kunstindustrimus., Kobberstiksaml.; på Jarlsberg ved Tønsberg, Norge.

Literature

J.M. Thiele; Thorvaldsens Ungdomshist., 1851; A. Strunk: Portraiter af Da., Norske og Holstenere, 1865, 729; Søndagspost. 1875 nr. 595; F. Meldahl: Kunstudst. ved Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster, 1906, IX-X; F.C. Krohn: Fortegn. over da. Kobberstik m.m., 1962; Leo Swane: J.F.Clemens, 1929, 258; Emma Salling: Kunstakad. guldmed. konk. 1755-1857, 1975.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.