Carl Probsthayn

Biography

Carl Probsthayn arbejdede som tegner med motiver fra de antikke myter i en kraftfuld, men temmelig grov stil og med større afhængighed af Wiedewelt end af sin akademilærer Abildgaard. Sammen med Thorvaldsen og 2 andre akademielever C.D. Fritzsch og H. Grosch tilhørte P. den gruppe af billedhuggerens ungdomsvenner, der privat mødtes til tegneøvelser i komposition for at forbedre mulighederne for at vinde Akademiets medaljekonkurrencer, og han erindres nu hovedsageligt for denne forbindelse med den unge Thorvaldsen.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.