Helge Ernst

Biography

Helge Ernst kom i sit maleri til at spejle en række af sin samtids skiftende stiltræk. Han begyndte som naturalist i en udpræget dansk og ekspressionistisk betonet tradition, som talte Gottschalk og mørkemalere som Hoppe, Lergaard og Hjorth Nielsen blandt sine forudsætninger. Opstillingen og interiøret hørte tidligt til de foretrukne motivfelter, og stimuleret af mødet med Cézannes maleri, der blev en livslang reference, følte E. snart behovet for dels at gøre farven lysere og lettere, dels at ordne og strukturere sine naturindtryk i en mere stram eller stringent billedmæssig form. I årene efter 2. verdenskrig blev E. forbigående inspireret af den symbolistiske, norske kunst, indtil han i 50erne nærmede sig det non-figurative maleri, hvorved fladen blev opdelt og udfyldt af krydsende linjer eller af rytmisk aktiverede linjebundter. I de sidste tyve år af sit liv vendte E. delvist tilbage til figurationen og lod figurative elementer "indsmelte i en kubistisk inspireret form", som han udtrykte det. Ligheden med naturen kunne være påfaldende, især ved bestillingsopgaver som de præmierede plakater til DSB og portrættet af Anker Jørensen, men den blev altid underordnet konstruktivistiske og kompositionelle krav. E. gjorde indtil få år før sin død en betydelig indsats som kunstformidler, dels gennem kortfilm, foredrag og bøger, dels gennem sine klart skrevne dagbladsanmeldelser.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.