Ellen Krause Rørup

Biography

Ellen Krause Rørup er især kendt for sine børneportrætter, som er malet med nænsomhed og stor indlevelsesevne. Hun har dog også malet opstillinger, gerne med blomster eller frugter, samt landskaber og bybilleder. Til hendes sene produktion hører endvidere billeder med motiver, hentet fra bar- og restaurationslivet og fra banegårdsmiljøet. Men både den enkle komposition og de mere figurrige værker er kendetegnet ved deres stilfærdige og lavmælte fortællestil. K. begyndte som mørkemaler med en forkærlighed for de dystre og tunge jordfarver. Efterhånden gik hun dog over til at bruge stærkere farver, såsom en kraftig blå eller grøn. De senere billeder derimod kan være meget lyse og sarte med røde eller rødviolette farvenuancer. Hun holdt sig til en naturalistisk gengivelse af motivet, men hendes malemåde skiftede fra de brede og ofte pastose penselstrøg til en mere løs, let og skitseagtig teknik. I 1937 bosatte K.R. sig sammen med sin mand, maleren Viggo Rørup, i Odsherred. Hun hører således med til den oprindelige gruppe af Odsherred- malere, der med Karl Bovin og Kaj Ejstrup i spidsen var flyttet til egnen omkring Lammefjorden. Hun rejste dog også meget, og mange af hendes udenlandsophold var af flere måneders varighed. Længere rejser foretog hun bl.a. til Frankrig, Spanien og Grækenland, men hun har også været i Tyrkiet, Leningrad, Wien, Dresden og Scotland. Mange af hendes billeder, hvoraf en del er malet i akvarel, blev til på disse rejser.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.