Tony Müller

Biography

Tony Müller var uddannet hos skønvirkemaleren Luplau Janssen, og hendes første portrætter og figurbilleder var stiliserede, dekorative og lå på linie med f.eks. Harald Slott-Møllers arbejder. En periode udførte hun altertavler til flere sjællandske og fynske kirker og malede senere en del figurbilleder og landskaber, men især blomsterbilleder med overdådige buketter af vekslende årstiders blomster.

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.