Harriet Mundt

Biography

Harriet Mundts impressionistisk prægede naturalisme og lyse farver gjorde hende til en yndet portrætmaler. M. malede desuden opstillinger, landskaber og interiører. Samtidens kritik så hende som en typisk kvindelig kunstner, der søgte harmonier på en til tider for akademisk maner. Stærk selvkritisk sans var formodentlig medvirkende til, at M. fra 1930rne stort set afstod fra at udstille. Tilknytningen til dansk nationale kredse i Sønderborg efter Genforeningen gav M. en betydelig rolle i arbejdet på at etablere muligheder for kunstlivet i byen, ligesom hun i 1950erne som bestyrelsesmedlem i Sønderborg Kunstforening gjorde en stor indsats i bestræbelserne på at etablere et sønderjysk kunstmuseum.

Author: Birgit Jenvold (B.Je.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.