Viggo Pedersen

Biography

Viggo Pedersen var en habil landskabsmaler, og desuden har han udført genrebilleder og portrætter fra privatsfæren, Solskin i dagligstuen, mens flere religiøse billeder i mere eller mindre prærafaelitisk stil røber tilhørsforholdet til Skovgaardkredsen og højskolemiljøet. Inden for landskabsgenren indebar mødet med fransk realisme frigørelsen fra en forsigtig postguldalderlig malemåde i P.C. Skovgaards og Janus la Cours stil til fordel for en mere moderne, naturalistisk linie, der også viser inspiration fra Th. Philipsen og fra den belgiske maler Rémy Cogghe, han kendte fra Sora 1883-84. Efter hans møde i 1890erne med så forskellige retninger inden for symbolismen som syntetismen (P. Gauguin, G.F. Clement og M. Ballin) og ekspressionismen (van Gogh) lod P. sit landskabsmaleri ende med en karsk, vital og national retning, der bærer præg af en stor, romantisk trang og balancerer mellem inspirationen fra Skovgaardkredsen, fra fransk realisme og fra ekspressionismen, f.eks. Mens engene står røde og vårsæden grøn, 1892-93, og Sommernat over havet, 1900.

Author: Elias Bredsdorff (E.Br.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.