Viggo Pedersen

Literature

Karl Madsen i: Nord. Tidskr. 1888, 97; Dagens Krønike, april 1890; V. Wanscher i: Da. Tidsskr., 1906, 430f; F. Hendriksen (red.): Kr. Zahrtmann, en Mindebog, 1919, 358, 390; samme: Lorenz Frølich, Egne Optegnelser og Breve, 1920-21; Hver 8. Dag, 23.6.1922; Borups Højsk., VIII, 1922-23, 176-80, (erindr.); Alfred Povlsen i: Høisk.bl., 1924,. 509-14; Elise Konstantin Hansen i: Samme, 1926, 743-48; Marie Sandholt og Stefan Viggo Pedersen i: Samleren, 1926, 73-77; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 2. udg., 1932; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; Niels Th. Mortensen: V.P., 1948; Margaretha Rossholm: Sagan i nord. Sekelskiftekonst, Sth. 1974, 90, 94, 311; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979, 54, 56; Mette Thomsen: Kunsten og Folkehøjsk., 1982, 41, 46f, 52, 80; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991, 447. Dagblade: Pol. 25.05.1885 (Karl Madsen); 8.5.1892 (E. Hannover); 26.4.1908 (Jens Thiis); 20.2.1921 (Jens Thiis); 8.7.1923 (Magasinet); 20.4.1926 (N. Lützhøft); 21.4.1926; Berl. Tid. 4.4.1917 (V.P. om et besøg hos P.C. Skovgaard); 28.1.1920 (erindr.); 15.2.1921; 4.10.1922; 20.4.1926 (Th. Oppermann); 1.11.1926 (samme); København 28.4.1920 (S. Michaëlis); 11.3.1924 (Anna Linck); 20.4.1926; Nat.tid. 3.10.1922; 20.4.1926. Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung, Skovgaard Mus.).

Author: Elias Bredsdorff (E.Br.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.