J.E.C. Rasmussen

Weilbach information

Genealogy

Rasmussen, Jens Erik Carl, 1841-1893, maler. *31.8.1841 i Ærøskøbing, ?1.10.1893, druknet i Atlanterhavet. Forældre: Skrædderm., senere kæmner Johan Arendt R. og Caroline Sophie Kaas. ~3.9.1874 i Kbh. med Anna Ægidia Rasmussen, *19.9.1852 smst., ?22.6.1931 i Marstal, datter af snedkerm. Jacob Christian R. og Henriette Cathinca Stollenwerck.

Biography

J.E.C. Rasmussen er af et internationalt publikum kendt som den første Grønlandsmaler, for andre er han marinemaleren med forkærlighed for de sydfynske kystlandskaber. At R. også formåede at skildre det åbne hav, viste han i sine tidligste søstykker, som han udførte som skibsdreng på sin første sørejse i 1861. I 1870 kom R. til Grønland, hvor han blev i næsten et år. Her skildrede han grønlændernes daglige tilværelse i den arktiske natur med en realisme og en indføling, der var banebrydende i 1870erne. En omkommet grønlænder bæres hjem er den første skildring af dødens nærvær i nyere dansk malerkunst. Mange skitser fra Grønlandsrejsen blev gennem årene omsat til oliebilleder, der blev udstillet i Paris og London, og mange blev solgt til England. Sine iagttagelser af den grønlandske natur brugte R. i en række billeder fra Grønlands historie, der spænder fra Erik den Rødes ankomst til Gustav Holms konebådsekspedition til Østgrønland i 1884. Også fra sin store Europarejse i 1872-73 hjembragte R. søstykker og kystlandskaber, især fra Italien. R. var dybt religiøs, og hans bibelske fremstillinger er tydeligt præget af Carl Bloch, der havde atelier i samme bygning som R. I 1880 flyttede R. tilbage til fødeøen Ærø, og familien slog sig ned i Marstal, hvis lave huse og toppede brosten blev nye motiver sammen med øboernes bådfart mellem øerne i arbejde og fest. De mange forskellige skibstyper er gengivet med stor sikkerhed og teknisk kunnen. Den naturalistiske malers mange folkelivs- og personskildringer spænder fra genrebilleder til portrætter, hvilke sidste dog ofte er sært stive og langagtige i tegningen. Til trods for R.s tilsyneladende usvækkede fascination af de lysfyldte kyster, følte han sig isoleret og udbrændt som kunstner. For at få nye kræfter rejste han derfor i 1893 atter til Grønland, hvorfra han med et tilfredsstillende udbytte påbegyndte hjemrejsen med briggen Peru. Under arbejdet ved staffeliet på agterdækket forsvandt R. og blev trods en omfattende eftersøgning ikke fundet. Som skildrer af Grønlands folkeliv og natur inspirerede R. geologen og tegneren Andreas Kornerup samt malerne A. Riis Carstensen og Emanuel A. Petersen. Cape Rasmussen, en lokalitet på Antarktis, navngivet 1898 af en belgisk Sydpolsekspedition, er sandsynligvis opkaldt efter R.

Education

I hosekræmmerlære i Kbh., udlært 1861; tegn. hos ark. Hans J. Holm vinteren 1859-60; malede hos J.O. Frisch vinteren 1860-61; Teknol. Inst. aftensk. 1861-62; forb. til Kunstakad. af C.V. Nielsen; Kunstakad. Kbh. jan. 1862-april 1866; sideløbende undervist af C.F. Aagaard.

Travels

Skotland 1861; Grønland 1870; Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Østrig og Tyskland 1872-73; England, Paris, Palæstina 1878; Grønland 1893.

Occupations

Var før sin død reder for tremastet skonnert Webers Minde af Marstal.

Scholarships

Akad. 1865, 1867, 1872; Raben-Levetzau 1891.

Exhibitions

Charl. Forår 1863-72, 1874-85, 1887-88, 1890-93; verdensudst., Wien 1873, Paris 1878, Chicago 1893; The Maritime Picture Gal., London 1875; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst. Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Grønlandsudst., Nikolaj, Kbh. 1921; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922. Separatudstillinger: Navigationssk., Marstal 1991; Svendborg Amts Kunstforen., 1993 (mindeudst.). Auktioner: 17.6.1878; 21.10.1889; dødsbo: 12.2.1894; 12.3.1894; 6.4.1923.

Artworks

Søstykke, nordvest for Skagen (udst. 1863); Stranden ved Faxe, bygevejr (udst. 1869, tidl. Johan Hansens Saml.); Ribe set vestfra (1869, Ribe Kunstmus.); Marstaljagt havarerer i hårdt vejr (1870, Marstal Søfartsmus.); En omkommet grønlænder bæres hjem (1871, smst.); Udsigt fra Reden mod Kbh., dampslæbebåd med sejlskib (1871, Kbh. Bymus.); Midnatsstemning ved den grønlandske kyst (udst. 1872, Stat. Mus. for Kunst); De indfødte danser fangedansen (udst. 1872); Ved vintertid i Grønland (udst. 1874); Erik den Røde opdager Grønland (udst. London 1875); Hans Egede bedende (1877, kirken i Nuuk); Jesus sover på Genezareth sø (1877, skænket til Sømandsmissionen i Newcastle); Kgl. Grønl. Handels brig Peru (1877, Marstal Søfartsmus.); Skibe som morgenen efter storm klarer landet for sig (1878, Stat. Mus. for Kunst); To skibe med rebede sejl i hårdt vejr (1881, Svendborg Mus.); En grønlandsk kateket (1881, Bornholms Mus.); Forårsdag på Godthåbsfjorden (1883, Stat. Mus. for Kunst); Parti fra Svendborgsund (1883, Svendborg Mus.); Skonnertbrig Dorthea i rum sø (1885, Marstal Søfartsmus.); Hollandske fiskefartøjer går ud gennem brændingen (1887). Altertavler: Kristus stiller stormen (1881, Marstal K.); Jesu forklarelse på bjerget (1881, StrynøK.); Jesus vandrer på søen (1890, Anholt K.). Tegninger: Kobberstiksaml.; Handels- og Søfartsmus.

Literature

E. Schiødte i: Ill. Tid., 1893-94, 72-74; Berl. Tid. 17.10.1893 (nekr.); E. Bodenhoff: Lyse Minder, 1915, 177-89; Ærø Folkebl. 9.8.1935; 8.11.1941; 8.4.1959; 2.2.1960; Alexis J. Prior i: Hist. Medd. om Kbh., 4 rk., I, 1947-49, 10-51; Sorø Amtstid. 31.5.1963; R. Gilberg i: Tidskr. Polar Record, maj 1983; tidskr. Grønland, 1-2, 1984; Fyns Amts Avis 5.4.1986; 23.8.1991; E.B. Kromann: J.E.C. R., 1991; H.M. Jansen: J.E.C. R., 1992; Samvirke, maj 1992; Helle Blæsild og Benno Blæsild: Marinemaleren J.E.C. R., 1993. I. Trumpy: En undersøgelse av C.R.s Grønlandsmalerier med særlig henblik på utvalgte ekspedisjonsbilleder (konferensspeciale, Kbh. Univ. 1985).

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.