J.E.C. Rasmussen

Biography

J.E.C. Rasmussen er af et internationalt publikum kendt som den første Grønlandsmaler, for andre er han marinemaleren med forkærlighed for de sydfynske kystlandskaber. At R. også formåede at skildre det åbne hav, viste han i sine tidligste søstykker, som han udførte som skibsdreng på sin første sørejse i 1861. I 1870 kom R. til Grønland, hvor han blev i næsten et år. Her skildrede han grønlændernes daglige tilværelse i den arktiske natur med en realisme og en indføling, der var banebrydende i 1870erne. En omkommet grønlænder bæres hjem er den første skildring af dødens nærvær i nyere dansk malerkunst. Mange skitser fra Grønlandsrejsen blev gennem årene omsat til oliebilleder, der blev udstillet i Paris og London, og mange blev solgt til England. Sine iagttagelser af den grønlandske natur brugte R. i en række billeder fra Grønlands historie, der spænder fra Erik den Rødes ankomst til Gustav Holms konebådsekspedition til Østgrønland i 1884. Også fra sin store Europarejse i 1872-73 hjembragte R. søstykker og kystlandskaber, især fra Italien. R. var dybt religiøs, og hans bibelske fremstillinger er tydeligt præget af Carl Bloch, der havde atelier i samme bygning som R. I 1880 flyttede R. tilbage til fødeøen Ærø, og familien slog sig ned i Marstal, hvis lave huse og toppede brosten blev nye motiver sammen med øboernes bådfart mellem øerne i arbejde og fest. De mange forskellige skibstyper er gengivet med stor sikkerhed og teknisk kunnen. Den naturalistiske malers mange folkelivs- og personskildringer spænder fra genrebilleder til portrætter, hvilke sidste dog ofte er sært stive og langagtige i tegningen. Til trods for R.s tilsyneladende usvækkede fascination af de lysfyldte kyster, følte han sig isoleret og udbrændt som kunstner. For at få nye kræfter rejste han derfor i 1893 atter til Grønland, hvorfra han med et tilfredsstillende udbytte påbegyndte hjemrejsen med briggen Peru. Under arbejdet ved staffeliet på agterdækket forsvandt R. og blev trods en omfattende eftersøgning ikke fundet. Som skildrer af Grønlands folkeliv og natur inspirerede R. geologen og tegneren Andreas Kornerup samt malerne A. Riis Carstensen og Emanuel A. Petersen. Cape Rasmussen, en lokalitet på Antarktis, navngivet 1898 af en belgisk Sydpolsekspedition, er sandsynligvis opkaldt efter R.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.