J.E.C. Rasmussen

Exhibitions

Charl. Forår 1863-72, 1874-85, 1887-88, 1890-93; verdensudst., Wien 1873, Paris 1878, Chicago 1893; The Maritime Picture Gal., London 1875; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst. Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Grønlandsudst., Nikolaj, Kbh. 1921; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922. Separatudstillinger: Navigationssk., Marstal 1991; Svendborg Amts Kunstforen., 1993 (mindeudst.). Auktioner: 17.6.1878; 21.10.1889; dødsbo: 12.2.1894; 12.3.1894; 6.4.1923.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.