J.E.C. Rasmussen

Artworks

Søstykke, nordvest for Skagen (udst. 1863); Stranden ved Faxe, bygevejr (udst. 1869, tidl. Johan Hansens Saml.); Ribe set vestfra (1869, Ribe Kunstmus.); Marstaljagt havarerer i hårdt vejr (1870, Marstal Søfartsmus.); En omkommet grønlænder bæres hjem (1871, smst.); Udsigt fra Reden mod Kbh., dampslæbebåd med sejlskib (1871, Kbh. Bymus.); Midnatsstemning ved den grønlandske kyst (udst. 1872, Stat. Mus. for Kunst); De indfødte danser fangedansen (udst. 1872); Ved vintertid i Grønland (udst. 1874); Erik den Røde opdager Grønland (udst. London 1875); Hans Egede bedende (1877, kirken i Nuuk); Jesus sover på Genezareth sø (1877, skænket til Sømandsmissionen i Newcastle); Kgl. Grønl. Handels brig Peru (1877, Marstal Søfartsmus.); Skibe som morgenen efter storm klarer landet for sig (1878, Stat. Mus. for Kunst); To skibe med rebede sejl i hårdt vejr (1881, Svendborg Mus.); En grønlandsk kateket (1881, Bornholms Mus.); Forårsdag på Godthåbsfjorden (1883, Stat. Mus. for Kunst); Parti fra Svendborgsund (1883, Svendborg Mus.); Skonnertbrig Dorthea i rum sø (1885, Marstal Søfartsmus.); Hollandske fiskefartøjer går ud gennem brændingen (1887). Altertavler: Kristus stiller stormen (1881, Marstal K.); Jesu forklarelse på bjerget (1881, StrynøK.); Jesus vandrer på søen (1890, Anholt K.). Tegninger: Kobberstiksaml.; Handels- og Søfartsmus.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.