August Thomsen

Weilbach information

Genealogy

Thomsen, August Carl Vilhelm, 1813-1886, maler og dekorationsmaler. *3.9.1813 i Glücksburg, ?5.9.1886 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Malerm., tegnelærer Peter T. og Charlotte Benholdt. ~10.12.1850 i Kbh. med Marie Louise Richardt, *7.1.1818 i Brede, ?26.7.1898 i Kbh., datter af forpagter, senere bogbinder Johan Joachim R. og Johanne Frederikke Bohse.

Biography

August Thomsens religiøse malerier og altertavler er påvirkede af den tyske romantiske skole, som T. blev bekendt med gennem J.L. Lund. På en liste nævner Lund T. blandt sine elever. Altermaleriet til Søborg Kirke blev bestilt hos J.L. Lund i 1841, men betalt til T. i 1843. Som supplement til altertavleopgaverne udstillede han både emner fra danmarkshistorien og den nordiske mytologi samt genrescener og, muligvis påvirket af svogeren Joachim Ferdinand Richardt, prospekter. Christian VIII, som værdsatte Lunds internationalt orienterede skole, bestilte flere malerier hos T. I 1860erne begyndte han at udstille landskaber og skovpartier fra Dyrehaven under påvirkning af den mere realistiske, nationale landskabsskole, der var resultatet af C.W. Eckersbergs opfordring til at studere naturen og N.L. Høyens opfordring til de yngre malere om at interessere sig for det oprindelige danske landskab.

Education

Elev af faderen; Kunstakad. Kbh. 1833, gipssk. 1834, modelsk. 1835, lille sølvmed. 1837, st. sølvmed. 1838, konk. om den lille guldmed. 1839.

Travels

Occupations

Scholarships

Akad. 1838.

Exhibitions

Charl. Forår 1837-41, 1843-46, 1848, 1850-52, 1854-61, 1866-68, 1870-80; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872.

Artworks

Kopi af Parthenonfrisen, elevarb. (Slottet, Kristiania); Simeon og Anna i Templet (1840, Vester Aaby K.); Jeg er Vejen, Sandheden og Livet (1840, Roskilde Mus.); Nedtagelsen fra Korset (efter 1840, Skt. Maria K., Helsingør, sakristiet); Fremstillingen i templet, skitse (1841, Bornholms Kunstmus.); Fremstillingen i templet (1841, Brahetrolleborg K.); Den tolvårige Kristus i templet (1843, Kunstakad. Kbh.); Jesus, tolv år gammel, lærer i templet (1843, Søborg K., Fr.borg Amt); Gangen til Golgatha (1844, kapellet på Glücksburg); Kristi dåb (1845, Falkerslev K.); Kristus velsigner de små børn (1846, Gershøj K.); Nadveren (1848, Brahetrolleborg K.); Kristi opstandelse (1849; Krarup K.); Kristus åbenbarer sig for apostlene (Sædder K.); Kristus i Gethsemane (1853, Nr. Kirkeby K., Storstrøms Amt); Forklarelsen på bjerget (1864, Højerup gl. K.); Korsfæstelsen (1876, Øde-Førslev K., oph. i skibets nordø. hjørne); Mariæ bebudelse (Dåstrup K.); Lader de små børn komme til mig (Varpelev K.); Hans Tausen forkynder den evangeliske lære (Helligånds K.); Marmorkirkens ruin (Kbh. Bymus.); Glücksburg Slot (Fr.borgmus.); malet og stafferet prædikestol med indfældede mal. af Johs. Døber, Paulus, og de 4 evangelister (Humlebæk K.); repr. i Kobberstiksaml.; Glücksburg Slot; rådhuset i Möln.

Literature

Dagbladet 7.9.1886, 2; Morgenbladet 7.9.1886, 3; kat. 28.11.1898 (dødsbo); Danm. K., Sorø Amt, 1936, 536; Maribo Amt, 1948-51, 1278, 1451; Fr.borg Amt, 1964-75; L. Martius: Die schlesw.-holst. Malerei, 1956, 72; Hans Peter Jungclaussen: Vier Maler Thomsen aus Glücksburg i: Familienkundl. Jahrb. Schlesw.-Holst., 1963, 48-56; E. Salling: Kunstakad. guldmed. konk., 1975, 120; B.H. Feddersen: Schlesw.-Holst. Künstler Lex., 1984; E. Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopf. Hist. i Danm., bd. 1, 1990.

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.