August Thomsen

Biography

August Thomsens religiøse malerier og altertavler er påvirkede af den tyske romantiske skole, som T. blev bekendt med gennem J.L. Lund. På en liste nævner Lund T. blandt sine elever. Altermaleriet til Søborg Kirke blev bestilt hos J.L. Lund i 1841, men betalt til T. i 1843. Som supplement til altertavleopgaverne udstillede han både emner fra danmarkshistorien og den nordiske mytologi samt genrescener og, muligvis påvirket af svogeren Joachim Ferdinand Richardt, prospekter. Christian VIII, som værdsatte Lunds internationalt orienterede skole, bestilte flere malerier hos T. I 1860erne begyndte han at udstille landskaber og skovpartier fra Dyrehaven under påvirkning af den mere realistiske, nationale landskabsskole, der var resultatet af C.W. Eckersbergs opfordring til at studere naturen og N.L. Høyens opfordring til de yngre malere om at interessere sig for det oprindelige danske landskab.

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.