August Thomsen

Artworks

Kopi af Parthenonfrisen, elevarb. (Slottet, Kristiania); Simeon og Anna i Templet (1840, Vester Aaby K.); Jeg er Vejen, Sandheden og Livet (1840, Roskilde Mus.); Nedtagelsen fra Korset (efter 1840, Skt. Maria K., Helsingør, sakristiet); Fremstillingen i templet, skitse (1841, Bornholms Kunstmus.); Fremstillingen i templet (1841, Brahetrolleborg K.); Den tolvårige Kristus i templet (1843, Kunstakad. Kbh.); Jesus, tolv år gammel, lærer i templet (1843, Søborg K., Fr.borg Amt); Gangen til Golgatha (1844, kapellet på Glücksburg); Kristi dåb (1845, Falkerslev K.); Kristus velsigner de små børn (1846, Gershøj K.); Nadveren (1848, Brahetrolleborg K.); Kristi opstandelse (1849; Krarup K.); Kristus åbenbarer sig for apostlene (Sædder K.); Kristus i Gethsemane (1853, Nr. Kirkeby K., Storstrøms Amt); Forklarelsen på bjerget (1864, Højerup gl. K.); Korsfæstelsen (1876, Øde-Førslev K., oph. i skibets nordø. hjørne); Mariæ bebudelse (Dåstrup K.); Lader de små børn komme til mig (Varpelev K.); Hans Tausen forkynder den evangeliske lære (Helligånds K.); Marmorkirkens ruin (Kbh. Bymus.); Glücksburg Slot (Fr.borgmus.); malet og stafferet prædikestol med indfældede mal. af Johs. Døber, Paulus, og de 4 evangelister (Humlebæk K.); repr. i Kobberstiksaml.; Glücksburg Slot; rådhuset i Möln.

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.