Johan Anton Bech

Weilbach information

Genealogy

Bech, Johan Anton, 1797-1825, maler. *1797 i Kbh., ?16.6.1825 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Skrædderm., kaptajn Niels Hansen B. og Ane Dorthea NN. ~7.12.1821 i Kbh. med Juliane Meyer, *ca. 1796.

Biography

Johan Anton Bech hører til de elever, der i deres sidste tid på Akademiet kom til at opleve C.W. Eckersbergs hjemkomst fra Rom 1816. B. fik nytte af inspirationen fra denne i senere portrætbestillinger, idet han 1822 var i stand til med held at udføre et portræt af grev Moltkes hustru Christiane Frederikke som pendant til det af greven, som Eckersberg havde malet 1817.

Education

Kunstakad. Kbh.; opr. i 2. fritegn.sk. juli 1812; opr. i modelsk.; lille sølvmed. marts 1823.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1812-13, 1815, 1820-22.

Artworks

Prins Christian Frederik, den senere Chr. VIII (1818, Fr.cia Rådhus); Christiane Frederikke Lund, gift Moltke (1822, Fr.borgmus.); barneportræt, A.W. Moltkes søn (1822, Stat. Mus. for Kunst); skrædderm. Johan Jacob Schlegel (1822); Wilhelmine Rosine Funch (1823, Teatermus.); skrædder Thomsen; skrædderm. Niels Hansen Bech, kunstnerens fader (udst. 1815); dameportræt (tidl. Johan Hansens saml.); adsk. kopier efter kendte kunstneres portrætter, religiøse scener etc.

Literature

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.