Johan Anton Bech

Biography

Johan Anton Bech hører til de elever, der i deres sidste tid på Akademiet kom til at opleve C.W. Eckersbergs hjemkomst fra Rom 1816. B. fik nytte af inspirationen fra denne i senere portrætbestillinger, idet han 1822 var i stand til med held at udføre et portræt af grev Moltkes hustru Christiane Frederikke som pendant til det af greven, som Eckersberg havde malet 1817.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.